Frågor & svar

Home »  Frågor & svar

Klicka på rubrikerna för att läsa svaren

Det vi med stor säkerhet kan säga är att varken tekniken i det befintliga telenätet, eller de trådlösa alternativen kan leverera en successivt ökad kapacitet – till alla. Trådlösa system är och förblir komplement och begränsas också av avstånden (med avståndet minskar hastigheten) Den fiberkabel som grävs ner har i praktiken obegränsad kapacitet. Allt eftersom kapacitetskraven stiger, så är det bara den utrustningen du har i din fastighet (router, TV, dator, telefon) som behöver bytas ut.

Nej. Fibern monteras i den box du får monterad i huset, sedan väljer du själv om du tecknar några tjänster eller inte. Du väljer också när du vill beställa en tjänst. De flesta tjänster vi har idag har uppsägningstider.

Fiberanslutningen följer med fastigheten, så den nya ägaren bestämmer själv vilka tjänster som ska ingå och vilken operatör som ska tillhandahålla dem.
De tjänster som du använder säger du upp i god tid (om du inte kan använda dig av dem dit du flyttar).

Jo, ADSL duger men inom Köla Fibers område finns inte ADSL mer än i Flogned och Rudsgården samt begränsat i Solberga. Det kopparnät som ADSL jobbar i, kommer att skrotas ner så fort Fiberutbyggnaden är klar.

Ja. Den box som monteras i ditt hus kan anslutas till det telenät du redan har. Du kan då använda detta nät och samma telefoner som idag. Köper du telefonitjänster via fibernätet har du dock ingen användning för den telekabel som är utanför huset.

Varje hushåll kommer ha tillgång till 1000 Mbit/s. Av dessa tar TV:n det mesta, 7-9 Mbit/s för en vanlig kanal och ca 20-30 Mbit/s för en HD-kanal. Men tänk på att det är ändutrustningen som begränsar hur mycket du verkligen får ut. De flesta av oss har inte datorer som klarar mer än 100 Mbit/sek.
Kapaciteten till varje anslutning är unik, du delar alltså inte på hastigheten. Det skiljer sig från telenätets tjänster där vi som användare delar hastigheten med alla andra på samma telestation. Ju fler som är uppkopplade samtidigt desto lägre kapacitet får var och en.

Fibern leder inte ström och är därför inte känslig för åska. Däremot är den utrustning vi har i hemmen naturligtvis åskkänslig eftersom det är anslutet till elnätet. Du bör därför ha ett åskskydd till mediaboxen. För säkerhets skull dra ur kontakterna när åskan går. Och precis som med allt annat i ditt hem får du stå för kostnaderna själv.

OBS! Även om fibern inte leder in åskan så kan elnätet göra det. Skydda därför din elektroniska utrustning i hemmen med åskskydd och/eller dra ur kontakterna när det åskar. Går telefonboxen, eller TV-boxen sönder så kontaktar du din tjänsteleverantör. Går mediaboxen sönder, står du själv för kostnaden för reparation alt. en ny produkt

Om det blir strömavbrott slocknar den elektronik som driver fibernätet, vilket innebär att telefonen exempelvis inte fungerar – precis som det blir med de trådlösa telefoner många av oss har i dag.

3G, 4G och 5G ska ses som bra komplement till fiber.
I en fiberuppkoppling har avstånden ingen betydelse och hastigheten är konstant oavsett hur många som är uppkopplade.
Vid uppkoppling mot 3G eller 4G beror mottagningen på hur långt från masten du är, terrängens beskaffenhet, vädermässiga förhållanden och hur många som surfar samtidigt.

5G utvecklas i första hand för industri och samhälle, för att styra komplicerade processer. Enligt Telia kommer den kommersiella lanseringen ca 2020, med början i storstäderna. 2025 anser de vara en rimlig gissning för 5G på landsbygden. 5G kräver fler basstationer och tätare mellan masterna.

Med parabol har du ingen möjlighet att se filmer/program när du vill. Åtminstone inte utan ett fungerande internetabonnemang och en TV kopplad mot Internet.

Kanaler med högre bildkvalitet kan bli problematiskt via parabol. Redan idag har antalet tv-kanaler på satelliterna krympt i och med starten av HD-sändningar. Nu pratar man dessutom om framtida ”4k sändningar”, Ultra HD-TV. Detta krymper antalet möjliga kanaler per satellit med ungefär tre fjärdedelar. Har du 40 kanaler idag så blir det 10 kvar med UHDTV.

Det finns planer på sändningar i ”8k”, då är vi nere i 5st kanaler per satellit. Det är dock inga problem alls att få plats med sådana sändningar i fiberkabeln. På satelliter har du ett begränsat antal tillgängliga frekvenser som var och en bara kan hantera en begränsad mängd data.

Ja, elektroniken blir billigare, men fiberutbyggnad handlar om tjänster. Arbetskostnader blir inte billigare med tiden. Inte heller kostnader för maskiner. Det enda som möjligen blir billigare med tiden är den fiberbox som monteras in i samband med att fibern kopplas in i huset.

För att få in fiber i efterhand måste du själv kontakta Skanova och du får betala ett självkostnadspris. Du kan ju förstås vända dig till någon av Skanovas konkurrenter, men de måste i så fall dra ny fiber från noderna i Flogned eller Adolfsfors och be att få hyra in sig i Skanovas nät för att kunna lysa upp fibern.

kan det kännas som en stor summa pengar att investera i, men möjligheten att sälja huset ökar betydligt när det blir dags, investeringen ger en garanterad värdehöjning den dagen man eventuellt önskar sälja sitt hus.

Investeringen är dessutom återbetald inom några år tack vare billigare abonnemang mm.

Att ansluta sig i efterhand blir definitivt en dyrare historia. Då får du betala den faktiska kostnaden för arbetet. Så häng med på satsningen mot framtiden!

  • Bli medlem och betala först en insats på 200 kr och årsavgiften som är 100 kr
  • Totalkostnaden för nätet delas lika på antalet medlemmar. Ju fler medlemmar – desto billigare.
  • Medlemmen skriver på anslutningsavtal och betalar in anslutningskostnaden.
  • Med de inbetalda insatserna byggs nätet.

Vill du vara med i Köla Fiber Ekonomiska förening och få fiberkabel indragen till din fastighet, betala in 300 SEK på:

  • Bankgiro: 164-3584
  • Bankkontonummer i  Westra Wermlands Sparbank: 8431-9, 053088 555-7
  • Fyll i din medlemsansökan på hemsidan under ”Medlemskap i Köla Fiberförening” .
  • Glöm inte att ange fastighetsbeteckning och namn!

Vid frågor angående tomtgrävningar, tidsbokningar eller andra projekteringsfrågor kontaktas
Stefan Jadnert
Projektsamordnare
Mobil 0725-333398
E-post: stefan.jadnert@peab.se

On Yogadvisor, the professional page is a web page containing:

All cards created by the Yoga professional

A short biography of the professional if fulfilled

Feedback left by Yogadvisor members on professional cards

The professional page is accessible on any card created by the professional by clicking on the button “”Professional page: See all the cards and comments””.

“>\”>”,”Vocabulaire “>\”>”,” “>\”>”,”2018-11-02 11:22:54″ “2. Qu’est ce que la “”page du professionnel”” ? “>\”>”,”Sur Yogadvisor, la page du professionnel est une page Internet contenant :

Toutes les fiches créées par le professionnel du Yoga

Une courte biographie du professionnel si renseignée

Les commentaires laissés par les membres de Yogadvisor sur les fiches du professionnel

La page du professionnel est accessible sur n’importe quelle fiche créée par le professionnel en cliquant sur le bouton  “”Page du professionnel : Voir toutes les fiches et les commentaires””. “>\”>”,”Vocabulaire “>\”>”,”commentaire,fiches,page pro “>\”>”,”2018-11-02 11:22:54″ “1. What is a card? “>\”>”,”On Yogadvisor, the cards are web pages containing information provided by Yoga professionals. Professionals can create 2 types of cards:

class cards

retreats or workshops cards

“>\”>”,”Vocabulaire “>\”>”,” “>\”>”,”2018-11-02 11:19:32″ “1. Qu’est-ce qu’une “”fiche”” ? “>\”>”,”Sur Yogadvisor, les fiches sont des pages Internet contenant des informations fournies par les professionnels du Yoga. Les professionnels peuvent créer 2 types de fiches :

des fiches de cours

des fiches de stages ou ateliers (retraites)

“>\”>”,”Vocabulaire “>\”>”,”fiche,fiches “>\”>”,”2018-11-02 11:19:32″ “3. All functionalities “>\”>”,”

Put in Favorite: you can click on the heart icon on the line of a discussion to put it in Favorite. To remove it from Favorites, click on the heart again.

Delete a chat: You can click on the trash icon on the line of a chat to delete it.

“”Mark all as read”” (to the right of new message): You can mark as read all the messages of all the discussions.

View and Sort: If you have many discussions, you can use filters to display only Favorites, unread messages, from newest to oldest, or vice versa. Then click on “”Filter”” to apply the filters.

Report abuse: In a discussion you have the possibility to “”Report an abuse” “>\”>”, the administrator of Yogadvisor will get an email.

“>\”>”,”Messagerie_Interne “>\”>”,” “>\”>”,”2018-11-02 11:02:22″ “3. Toutes les fonctionnalités “>\”>”,”

Mettre en Favori : vous pouvez cliquer sur le cœur sur la ligne d’une discussion pour la mettre en Favori. Pour l’enlever des Favoris, cliquez à nouveau sur le cœur.

Supprimer une discussion : vous pouvez cliquer sur la corbeille sur la ligne d’une discussion pour la supprimer.

“”Marquer tous comme lus””  (à droite de nouveau message) : Vous pouvez marquer comme lus tous les messages de toutes les discussions.

Afficher et Trier : si vous avez de nombreuses discussions, vous pouvez utiliser les filtres pour afficher seulement les Favoris, les messages non lus, du plus récent au plus ancien ou l’inverse. Cliquez ensuite sur “”Filtrer”” pour appliquer les filtres.

Signaler un abus : dans une discussion vous avez la possibilité de “”Signaler un abus” “>\”>”, l’administrateur de Yogadvisor recevra un email.

“>\”>”,”Messagerie_Interne “>\”>”,”fonctionnement,messagerie “>\”>”,”2018-11-02 11:02:22″ “2. You have received a new message? “>\”>”,”

You will receive an email notifying you that you have received a new message . Follow the link or log in directly to Yogadvisor.

When you have an unread message, a green circle appears on the envelope:

Click on the envelope

The discussion looks like this: The green circle next to the heart icon means that the message has not been read. The heart icon allows to put the discussion in Favorite. And the trash icon to delete the discussion.To enter the discussion and reply, click on the message (here test blabla).

You see the whole discussion and you can reply. You have the option of “”Report Abuse”” or “”Return to Inbox””.

“>\”>”,”Messagerie_Interne “>\”>”,” “>\”>”,”2018-11-02 10:55:09″ “2. Quelqu’un vous a envoyé un nouveau message? “>\”>”,”

Vous recevrez un email pour vous avertir que vous avez reçu un nouveau message . Suivez le lien ou connectez-vous directement à Yogadvisor.

Quand vous avez un message non lu, vous avez un rond vert sur l’enveloppe :

Cliquez sur l’enveloppe

La discussion se présente comme ceci : Le rond vert à côté du cœur signifie que le message n’a pas été lu. Le cœur permet de mettre la discussion en Favori. Et la poubelle de supprimer la discussion. Pour entrer dans la discussion et pour répondre, vous devez cliquez sur le message (ici test blabla).

Vous voyez toute la discussion et vous pouvez répondre. Vous avez la possibilité de “”Signaler un abus”” ou “”Retour à la boite de réception””.

“>\”>”,”Messagerie_Interne “>\”>”,” “>\”>”,”2018-11-02 10:55:09″ “1. You wish to send a new message? “>\”>”,”

1. Click on New Message. 2. In the Recipient field, you can search for a member through his last name, first name or username . 3. Fill in the “”Subject”” field and write your message. 4. Click Send Message. Your recipient will receive an email to inform him that he has a new message.

“>\”>”,”Messagerie_Interne “>\”>”,” “>\”>”,”2018-11-02 10:49:15″ “1. Vous souhaitez envoyer un nouveau message ? “>\”>”,”

Cliquez sur Nouveau message.

Dans le champ Destinataire, vous pouvez rechercher un membre à partir de son nom, prénom ou pseudo , c’est son pseudo qui apparaîtra avec sa photo de profil.

Remplissez le champ “”Sujet”” et écrivez votre message.

Cliquez sur Envoyer le message. Votre destinataire recevra un email pour l’informer qu’il a un nouveau message sur la messagerie interne.

“>\”>”,”Messagerie_Interne “>\”>”,”envoi,messagerie “>\”>”,”2018-11-02 10:49:15″ “2. How to add a new topic? “>\”>”,”When you are on the main page of the Forum, the list of all the main Forums is displayed. Click on the Main Forum if it does not have a Secondary Forum or on the Secondary Forum. The list of existing topics appears and below the possibility to create a new topic. “>\”>”,”Forum “>\”>”,” “>\”>”,”2018-11-02 10:40:56″ “1. What is the difference between “”Favorites”” and “”Subscriptions””? “>\”>”,”

1.1 FAVORITES:

Members can put topics in favorites. Just go to a Subject and click on “” Put in Favorite “”. Member’s favorites are displayed in the member’s profile. To remove from the Favorites: You must return to the subject and click on “” Remove from Favorites “”.

1.2 SUBSCRIPTIONS:

Members can subscribe to Forums . Go to a Forum and click on “” Subscribe “”. Members will receive an email when a new topic is created in the Forum. Members can subscribe to Forum Topics . Go to a Subject and click on “” Subscribe “”. Members will receive an email if a reply has been posted for a given Subject. Subscriptions are displayed in the member’s profile. To withdraw the subscription, go to the Subject or the Forum and click on “”Unsubscribe””. “>\”>”,”Forum “>\”>”,” “>\”>”,”2018-11-02 10:36:41″ “1. Qu’elle est la différence entre les “”Favoris”” et les “”Abonnements”” ? “>\”>”,”

1.1 LES FAVORIS :

Les membres peuvent mettre des Sujets en favoris. Il suffit d’aller sur un Sujet et cliquer sur “” Mettre en Favori “”. Les favoris du membre sont affichés dans le profil du membre. Un suivi RSS est aussi assuré (pour ceux qui connaissent). Pour retirer le Favori : Il faut retourner sur le sujet et cliquer sur “” Retirer des favoris “”.

1.2 LES ABONNEMENTS :

a

Les membres peuvent s’abonner à des Forums . Aller sur un Forum et cliquer sur “” M’abonner “”. Les membres  recevront un email quand un nouveau sujet est créé dans le Forum. Les membres peuvent s’abonner  à des Sujets du Forum . Aller sur un Sujet  et cliquer sur “” M’abonner “”. Les membres  recevront un email si une réponse a été postée pour un Sujet donné. Les abonnements sont affichés dans le profil du membre. Pour retirer l’abonnement, aller sur le Sujet ou le Forum et cliquer sur “” Me désabonner “”. “>\”>”,”Forum “>\”>”,”abonnements,favoris “>\”>”,”2018-11-02 10:36:41″ “4. Where to find the professional’s page with the cards and associated comments? “>\”>”,”You have access to the professional’s page by going to any card created by the professional. You will find a button “”Page of the professional: See all the cards and comments” “>\”>”, click on it and you will be on the page of the professional.”>\”>”,”Membre “>\”>”,” “>\”>”,”2018-11-02 10:23:41″ “4. Où se trouve la page du professionnel avec les fiches et commentaires associés ? “>\”>”,”Vous avez accès à la page du professionnel en allant sur n’importe quelle fiche créée par le professionnel. Vous y trouverez un bouton  “”Page du professionnel : Voir toutes les fiches et les commentaires”” , cliquez dessus et vous serez sur la page du professionnel.”>\”>”,”Fiches_Membres,Membre “>\”>”,”commentaire,fiches,page pro “>\”>”,”2018-11-02 10:23:41″ “2. How to manage my account? “>\”>”,”

Les membres peuvent s’abonner à des Forums . Aller sur un Forum et cliquer sur “” M’abonner “”. Les membres  recevront un email quand un nouveau sujet est créé dans le Forum. Les membres peuvent s’abonner  à des Sujets du Forum . Aller sur un Sujet  et cliquer sur “” M’abonner “”. Les membres  recevront un email si une réponse a été postée pour un Sujet donné. Les abonnements sont affichés dans le profil du membre. Pour retirer l’abonnement, aller sur le Sujet ou le Forum et cliquer sur “” Me désabonner “”. “>\”>”,”Forum “>\”>”,”abonnements,favoris “>\”>”,”2018-11-02 10:36:41″ “4. Where to find the professional’s page with the cards and associated comments? “>\”>”,”You have access to the professional’s page by going to any card created by the professional. You will find a button “”Page of the professional: See all the cards and comments” “>\”>”, click on it and you will be on the page of the professional.”>\”>”,”Membre “>\”>”,” “>\”>”,”2018-11-02 10:23:41″ “4. Où se trouve la page du professionnel avec les fiches et commentaires associés ? “>\”>”,”Vous avez accès à la page du professionnel en allant sur n’importe quelle fiche créée par le professionnel. Vous y trouverez un bouton  “”Page du professionnel : Voir toutes les fiches et les commentaires”” , cliquez dessus et vous serez sur la page du professionnel.”>\”>”,”Fiches_Membres,Membre “>\”>”,”commentaire,fiches,page pro “>\”>”,”2018-11-02 10:23:41″ “2. How to manage my account? “>\”>”,”

Note: you are the only one to see this menu displaying your first name.

Edit all your information by clicking on “”My Public Profile””. Click on “”Edit my profile”” (you are the only one who can see this link).In “” Edit My Profile “” you will have the opportunity to:

Associate your account with your Facebook account and / or Google+ and / or Twitter. The goal being to connect faster (as social networks are often already connected, the connection to Yogadvisor will be done in one click).

Change your name, first name, email address and password.

Choose the name you want to display publicly: This is where you can choose to publicly display your username or first name.

Change your default profile picture. .

Add a short biography that will be visible on your cards below your public name.

Complete your public profile on the Forum (number of years of Yoga practice, date of birth, city).

Be careful, do not forget to click on “” Update “” to save your changes. How to delete my account? Just contact us:

by email

via the contact form

“>\”>”,”Membre “>\”>”,” “>\”>”,”2018-11-02 09:50:52″ “2. Comment gérer mon compte ? “>\”>”,”

Note : vous êtes le(la) seul(e) à voir ce menu avec votre prénom affiché.

Modifier toutes vos informations en cliquant sur “”Mon Profil Public””. Cliquez sur “”Modifier mon profil”” (vous être le(la) seul(e) à pouvoir voir ce lien).Dans “” Modifier mon profil “” vous aurez la possibilité de :

Associer votre compte avec votre compte Facebook et/ou Google+ et/ou Twitter. Le but étant de se connecter plus rapidement, en effet les réseaux sociaux étant souvent déjà connectés, la connexion à Yogadvisor se fera alors en 1 seul clic.

Modifier votre nom, prénom, adresse email et mot de passe.

Choisir le nom que vous souhaitez afficher publiquement : C’est ici que vous pouvez choisir d’afficher publiquement votre Pseudo ou votre prénom.

Changer la photo de profil par défaut .

Ajouter une courte  biographie qui sera visible sur vos fiches en dessous de votre nom public.

Compléter votre profil public sur le Forum (nombre d’années de pratique du Yoga, date de naissance, ville).

Attention, n’oubliez pas de cliquer sur «  Mettre à jour  » pour sauvegarder vos modifications. Comment supprimer mon compte ? Il suffit de nous contacter :

par mail

via le formulaire de contact

“>\”>”,”Compte,Membre “>\”>”,”information,modification “>\”>”,”2018-11-02 09:50:52″ “1. How to create a member account? “>\”>”,”

In the menu: Go to “”Create an account”” and then “”Create a member account””:

Or go directly to the registration form here :   Register

Your username is not modifiable after registration. You can choose to display it publicly so that you name and first name are not visible on the site.

Once registered, you have to confirm your e-mail address in order to log in.

For this, please consult your inbox of the email address indicated during your registration and click on the activation link in the confirmation email. You cannot find the message? Remember to check in your Spams :)

If you can not find it, contact us:

By email

Via the contact form

“>\”>”,”Membre “>\”>”,” “>\”>”,”2018-11-01 19:42:34″ “1. Comment créer un compte membre ? “>\”>”,”Dans le menu : Allez dans “”Créer un compte”” puis “”Créer un compte membre”” :Ou accédez directement au formulaire d’inscription ici :   S’inscrire Votre pseudo est non modifiable après l’inscription. Vous pourrez choisir de l’afficher publiquement afin que vos nom et prénom ne soient pas visibles sur le site. Une fois inscrit, vous devez confirmer votre adresse de messagerie pour pouvoir vous connecter. Pour cela, merci de  consulter votre boite de réception de l’adresse mail indiquée lors de votre inscription et cliquer sur le lien d’activation dans le mail de confirmation . Vous ne voyez pas le message ? Pensez à vérifier dans vos Spams :) Si vous ne le trouvez pas, contactez-nous :

par mail

via le formulaire de contact

“>\”>”,”Compte,Membre “>\”>”,”création “>\”>”,”2018-11-01 19:42:34″ “4. How to manage my account? “>\”>”,”When you click on “”My Account”” you access a menu containing 4 clickable links:

Dashboard

Account Details

My cards

Statistics of my cards

4.1 Manage my data

On Dashboard are available:

Links to all possible settings of your account to:

view your orders

change your billing address

change your password and account details

manage your cards

view the statistics of your cards

A summary of the packages you have that have not been fully used

4.2 Manage my Profile

In “”Account Details”” you will have the opportunity to:

Link your account with your Facebook account and / or Google+ and / or Twitter. The goal is to connect faster. Indeed social networks are often already connected, the connection to Yogadvisor will be done in one click.

Change your name, first name, email address and password

Choose the name you want to display publicly: This is where you can choose to publicly display your username or first name.

Add your professional Facebook, Twitter, Instagram and / or Google+ URLs . These URLs will appear in all your cards in the form of clickable icons if they are filled in as well as above the “”comments concerning the professional”” on the page of the professional which contains all the cards of the professional. They are common to all your cards.

Change the default profile picture. .

Add a short biography that will be visible on your cards below your public name.

Complete your public profile on the Forum (number of years of Yoga practice, date of birth, city).

Be careful , do not forget to click on “”Update”” to save your changes

4.3 Manage my cards

In “”My cards””: The list of cards that belong to you is displayed with the possibility of:

Editing them

Copying them

Renewing them

Deleting them

Note 1: We recommend that you do not delete your expired cards. This will keep the history and reviews / comments associated with the card.

Note 2: Deleting a card will not make you “”regain”” the ability to create a new card to replace the deleted one.

The expiry date of the card is also indicated.

Cases of expired cards:

An expired card is no longer displayed in the “”Class”” page for a class card or in the “”Workshop and Retreat”” page for a workshop or retreat card.

However, it is not removed from the server except voluntary action by the professional (by going to “”My Account”” then “”My Cards”” and clicking on “”Delete””).

We recommend that you do not delete your expired card. This will keep the history and reviews / comments associated with the card.

If you shared your card on your social networks, it will always be accessible.

Your expired card will always be displayed in your “”professional”” page. FAQ page of professional .

For a retreat card: those who have participated can leave comments / comments directly on the retreat card. They will be displayed in your “”professional”” page. FAQ page of professional .

After a retreat, do not hesitate to send back the link of your retreat card or your “”professional”” page to the participants to encourage them to leave their comments.

For your next retreat, when the users will consult your “”professional”” page they will see the comments left on your previous events.

An expired card is no longer editable.(You will have the possibility to renew a card if you want it to be displayed again).

4.4 Track my statistics

In “”Statistics of my cards”” you will find :

The number of visits on your cards.

You can change the start and end dates to view the statistics of your cards for a given period.

You can select the cards of your choice.

“>\”>”,”Professionnel “>\”>”,” “>\”>”,”2018-11-01 19:24:03″ “4. Comment gérer mon compte ? “>\”>”,”Quand vous cliquez sur sur “”Mon Compte”” un menu contenant 4 liens cliquables s’affiche :

Tableau de bord

Détails du compte

Mes fiches

Statistiques de mes fiches

4.1 Gérer mes données

Sur Tableau de bord sont disponibles  :

Des liens vers tous les paramétrages possibles de votre compte pour :

visualiser vos commandes

modifier votre adresse de facturation

changer votre mot de passe et les détails de votre compte

gérer vos fiches

visualiser les statistiques de vos fiches

Un récapitulatif des forfaits que vous possédez et qui n’ont pas été entièrement utilisés

4.2 Gérer mon profil

Dans “”Détails du compte”” vous aurez la possibilité de :

Associer votre compte avec votre compte Facebook et/ou Google+ et/ou Twitter. Le but étant de se connecter plus rapidement, en effet les réseaux sociaux étant souvent déjà connectés, la connexion à Yogadvisor se fera alors en 1 seul clic.

Modifier votre nom, prénom, adresse email et mot de passe

Choisir le nom que vous souhaitez afficher publiquement : C’est ici que vous pouvez choisir d’afficher publiquement votre Pseudo ou votre prénom.

Ajouter vos URL professionnelles Facebook, Twitter, Instagram et/ou Google+. Ces URL apparaîtront dans toutes vos fiches sous forme d’icônes cliquables si elles sont renseignées ainsi que au-dessus des « commentaires concernant le professionnel » sur la page du professionnel qui contient toutes les fiches du professionnel. Elles sont communes à toutes vos fiches.

Changer la photo de profil par défaut .

Ajouter une courte  biographie qui sera visible sur vos fiches en dessous de votre nom public.

Compléter votre profil public sur le Forum (nombre d’années de pratique du Yoga, date de naissance, ville).

Attention , n’oubliez pas de cliquer sur «  Mettre à jour  » pour sauvegarder vos modifications.

4.3 Gérer mes fiches

Dans “”Mes fiches” “>\”>”, la liste des fiches qui vous appartiennent s’affiche avec la possibilité de les :

Modifier

Renouveler

Supprimer

Note 1 : Nous vous recommandons de ne pas supprimer vos fiches expirées. Cela permet de garder l’historique et les avis/commentaires associés à la fiche.

Note 2 : Supprimer une fiche ne vous fera pas « regagner » la possibilité de créer une nouvelle fiche pour remplacer celle supprimée.

La date d’expiration de la fiche est également indiquée.

Cas des fiches expirées :

Une fiche expirée n’est plus affichée dans la page « Cours » pour une fiche de cours ni dans la page « Ateliers et Stages » pour une fiche atelier ou stage.

Elle n’est cependant pas supprimée du serveur sauf action volontaire du professionnel (en allant dans « Mon Compte » puis « Mes fiches » et en cliquant sur « Supprimer »).

Nous vous recommandons de ne pas supprimer vos fiches expirées. Cela permet de garder l’historique et les avis/commentaires associés à la fiche :

Si vous avez partagé votre fiche sur vos réseaux sociaux, elle sera toujours accessible.

Votre fiche expirée sera toujours affichée dans votre page « professionnel ». FAQ page du professionnel .

Pour une fiche de stage : les yogistes ayant participé pourront laisser des avis/commentaires directement sur la fiche du stage. Ils seront affichés dans votre page « professionnel ». FAQ page du professionnel .

Après un stage, n’hésitez pas à renvoyer le lien de votre fiche de stage ou de votre page « professionnel  » à ceux qui ont suivi votre stage afin de les encourager à laisser leurs commentaires.

Pour votre prochain stage, quand les internautes consulteront votre page « professionnel » ils verront les commentaires et avis laissés sur les précédents stages.

Une fiche expirée n’est plus modifiable. Vous aurez la possibilité de renouveler la fiche si vous souhaitez qu’elle soit à nouveau présente dans la page « Cours » pour une fiche cours ou dans la page « Stages et Ateliers » pour un stage ou un atelier.

4.4 Suivre mes statistiques

Dans “”Statistiques de mes fiches”” vous aurez :

Le nombre de visites sur vos fiches.

Vous pouvez changer les dates de début et fin pour visualiser les statistiques de vos fiches sur la période que vous souhaitez.

Vous pouvez sélectionner les fiches de votre choix.

“>\”>”,”Professionnel,Professionnels “>\”>”,”menu “>\”>”,”2018-11-01 19:24:03″ “3. How packages work? “>\”>”,”Packages are valid for 1 year from the date of subscription of the package. With a package, you can create your cards (see FAQ What’s a card? ).

The « class » cards will expire on the expiration date of the package.

The « workshop or retreat » cards will expire on the date of the beginning of the retreat or the workshop + 1 day, or if the start date of the event begins after the expiry date of the package, the card will expire at the expiration of the package.

You can choose the package which suits you better among Feather, Balance or Bliss. For the launch of the website and until 2020, we offer you the Bliss package that consist in one   free year of unlimited publications of cards of classes, workshops or retreats. Once this offers will expire, the following will be available: – 1 free class card per professional: unlimited duration. – Several packages available according to the number of cards published in the year of subscription.

Package Feather

30€ per year

Register

Package Balance

70€ per year

3 cards

Register

Package Bliss

150€ per year

Unlimited number of cards

Register Concrete examples: The packages are valid for one year from the date of subscription of the package . With a package, you can create cards (see FAQ What’s a card? ).

The “”class”” cards will expire at the same time as your package.

The “”retreats or workshops”” cards will expire on the date of the beginning of the retreat or workshop + 1 day , or if the start date of the retreat begins after the expiration date of the package, the card will expire at the end of the package .

If you still have cards available for creation, you can check how many you have left:

By accessing “”My Account”” and then “”Dashboard”” in “”My Plans””

By accessing “”Add a listing”” in “”Your packages””

An expired or fully used package is no longer visible.

Concrete example of expiration 1: You bought on 15/09/20 18 the  Balance Package (3 cards) at 70 € for one year

This package entitles you to 3 cards.

You create the first card, a class card, directly when you buy the package. Your card will expire on 15/09/20 19 .

You create a second card, a class card, on 05/01/2019. Your card will expire on 15/09/20 19 .

You create your last card, a retreat card on 17/02/2019. Your retreat starts on  05 /03/2019. Your card will expire on  06 /03/2019 the day following the beginning of the retreat

Concrete example expiration 2: You bought on 15/09/20 18 the  Balance Package (3 cards) at 70 € for one year

This package entitles you to 3 cards.

You create  the first card, a class card, directly when you buy the package. Your card will expire on 15/09/20 19 .

You create a second card, a class card,  on 05/01/2019. Your card will expire on 15/09/20 19 .

You create your last card, a retreat card, on 17/02/2019. Your retreat starts on  20 /09/2019, 5 days after the expiration of your package. Your card will expire on 15 /09/2019 , ie the expiry date of your package. .

“>\”>”,”Professionnel “>\”>”,” “>\”>”,”2018-11-01 18:41:25″ “3. Comment fonctionnent les forfaits ? “>\”>”,”Les forfaits sont valables un an à partir de la date de souscription du forfait. Avec un forfait, vous pourrez créer des fiches (voir FAQ Qu’est-ce qu’une fiche ).

Les fiches “”cours”” expireront à date d’expiration du forfait.

Les fiches “”stages ou ateliers”” expireront à la date du début du stage ou atelier + 1 jour, ou si la date du début du stage commence après la date d’expiration du forfait, la fiche expirera à l’expiration du forfait.

Vous pouvez choisir le forfait qui vous convient parmi Plume, Équilibre ou Plénitude. Pour le lancement du site et jusqu’à 2020, nous vous offrons le forfait Plénitude, soit 1 an  gratuit  de publications  illimitées  de fiches de cours et de stages ou ateliers. Au-delà : – 1 fiche de cours gratuite par professionnel : durée illimitée. – Plusieurs forfaits disponibles en fonction du nombre de fiches publiées dans l’année de souscription.

Forfait Plume

30€ par an

1 fiche

S’inscrire

Forfait Équilibre

70€ par an

3 fiches

S’inscrire

Forfait Plénitude

150€ par an

Nombre illimité de fiches

S’inscrire Exemples concrets : Les forfaits sont valables un an à partir de la date de souscription du forfait . Avec un forfait, vous pourrez créer des fiches (voir FAQ Qu’est-ce qu’une fiche ).

Les fiches “”cours”” expireront en même temps que votre forfait .

Les fiches “”stages ou ateliers”” expireront à la date du début du stage ou atelier + 1 jour , ou si la date du début du stage commence après la date d’expiration du forfait, la fiche expirera à l’expiration du forfait.

S’il vous reste des fiches disponibles pour création, vous pouvez consulter leur nombre :

En allant dans  “”Mon Compte”” puis  “”Tableau de bord”” dans “”Mes forfaits””

En allant dans “”Ajouter une fiche”” dans “”Vos forfaits””

Un forfait expiré ou utilisé entièrement n’est plus visible.

Exemple concret expiration 1 : Vous avez acheté le 15/09/20 18 le Forfait Équilibre (3 fiches) à 70€ pour un an

Ce forfait vous donne droit à 3 fiches.

Vous créez directement la première fiche à l’achat du forfait, une fiche cours. Votre fiche expirera le 15/09/20 19 .

Vous créez une deuxième fiche le 05/01/2019, une fiche cours. Votre fiche expirera aussi le 15/09/20 19 .

Vous créez votre dernière fiche le 17/02/2019, une fiche stage. Votre stage commence le 05 /03/2019. Votre fiche expirera le 06 /03/2019 soit le lendemain du début du stage.

Exemple concret expiration 2 : Vous avez acheté le 15/09/20 18 le Forfait Équilibre (3 fiches) à 70€ pour un an

Ce forfait vous donne droit à 3 fiches.

Vous créez directement la première fiche à l’achat du forfait, une fiche cours. Votre fiche expirera le 15/09/20 19 .

Vous créez une deuxième fiche le 05/01/2019, une fiche cours. Votre fiche expirera aussi le 15/09/20 19 .

Vous créez votre dernière fiche le 17/02/2019, une fiche stage. Votre stage commence le 20 /09/2019, soit 5 jours après l’expiration de votre forfait. Votre fiche expirera le 15 /09/2019 soit à la date d’expiration de votre forfait .

“>\”>”,”Professionnel,Professionnels “>\”>”,”forfait “>\”>”,”2018-11-01 18:41:25″ “2. How to create a card? “>\”>”,”In order to create a card, you must first have created a professional account (see FAQ  Create a professional account‎ ). Once your account is created, you must be logged in.

Go to « Add a card »

Note: you are the only one to see this menu displaying your first name.

Subscribe to the yearly package that suits you best then click on “”Next””. (see FAQ on packages ). Plénitude package is currently free with illimited publication until 2020 :) Or If you already have an active package, go to “”Your packages:”” select it and click on “”Next””.

Choose which type of card you want to create (“”class”” or “”workshop or retreat””) then fill in all the fields, the more precise you are, the more your profile will be of high quality and appreciated.

When the preview suits you, Click on “”Confirm””. Or To save a card in progress, click on “”Preview””. Your information will be automatically registered and will appear when you click on “”add a card”” and select a package.

Valid from 2020: Complete the fields for billing and choose your payment method. You can pay by credit card, using a Paypal account or by bank transfer.

Your card is created, you can view it, edit it, and see the number of visitors who looked at it.

Tips 1 : You can copy an existing card:

Tips 2 :  Make sure you always have an active card to facilitate access to your “”professional page”” which contains the members’ reviews. “>\”>”,”Professionnel “>\”>”,” “>\”>”,”2018-10-31 14:04:07″ “2. Comment créer une fiche ? “>\”>”,”Pour créer une fiche, vous devez au préalable avoir créé un compte professionnel (voir FAQ  Créer un compte professionnel‎ ). Une fois votre compte créé, vous devez être connecté.

Allez dans “”Ajouter une fiche””

Note : vous êtes le(la) seul(e) à voir ce menu avec votre prénom affiché.

Souscrivez au forfait annuel qui vous convient puis cliquez sur “”Suivant””. (voir FAQ sur les forfaits ). Le Forfait Plénitude est actuellement gratuit pour des publications illimitées jusqu’à 2020. Ou Si vous avez déjà un forfait actif, dans « Vos forfaits : » sélectionnez le puis cliquez sur « Suivant »

Choisissez quel type de fiche vous souhaitez créer (“”cours”” ou “”atelier ou stage””) puis remplissez tous les champs, plus vous êtes précis et plus votre fiche sera de qualité et appréciée.

Quand l’aperçu vous convient cliquez sur “”Confirmer”” Ou Pour sauvegarder une fiche en cours de rédaction, cliquez sur “”Aperçu””. Vos informations seront mémorisées et apparaîtront lorsque vous cliquerez sur « ajouter une fiche » puis sélectionnerez un forfait.

Valable à partir de 2020 : Remplissez les champs pour la facturation et choisissez votre mode de paiement, vous pouvez régler avec votre carte bancaire, avec un compte Paypal ou par virement bancaire.

Votre fiche est créée, vous pouvez la consulter, la modifier et voir le nombre de visiteurs qui l’ont consultée. Aller dans “”Mon Compte”” puis “”Mes fiches””.

Astuce 1 : Vous pouvez copier une fiche existante : Astuce 2 :  Veillez à toujours avoir une fiche active afin de faciliter l’accès à votre « page professionnel » qui contient les différents avis. “>\”>”,”Professionnel,Professionnels “>\”>”,”création,fiche,forfait “>\”>”,”2018-10-31 14:04:07″ “1. How to create a professional account? “>\”>”,”In the menu: Go to “”create an account”” and then “”Create a Pro account””:Or reach directly the registration form here:   Register Your username is not modifiable after registration. You can choose to display it publicly so that you name and first name are not visible on the website. Once registered, you have to confirm your e-mail address in order to log in. For this, please consult your inbox for the email address specified during your registration and click on the activation link in the confirmation email. You can’t find the message? Remember to check in your Spams :) If you can not find it, contact us:

By  email

Via  the contact form

“>\”>”,”Professionnel “>\”>”,” “>\”>”,”2018-10-31 13:00:27″ “1. Comment créer un compte professionnel ? “>\”>”,”Dans le menu : Allez dans « Créer un compte » puis « Créer un compte pro » :Ou accédez directement au formulaire d’inscription ici :   S’inscrire Votre pseudo est non modifiable après l’inscription. Vous pourrez choisir de l’afficher publiquement afin que vos nom et prénom ne soient pas visibles sur le site. Une fois inscrit, vous devez confirmer votre adresse de messagerie pour pouvoir vous connecter. Pour cela, merci de  consulter votre boite de réception de l’adresse mail indiquée lors de votre inscription et cliquer sur le lien d’activation dans le mail de confirmation . Vous ne voyez pas le message ? Pensez à vérifier dans vos Spams :) Si vous ne le trouvez pas, contactez-nous :

par  mail

via le  formulaire de contact

a

“>\”>”,”Compte,Professionnel,Professionnels “>\”>”,”création “>\”>”,”2018-10-31 13:00:27″ “Comment modifier mes fiches ? “>\”>”,”Si vous avez créé ou revendiqué une fiche, elle a été ajoutée dans “”Mon Compte”” puis “”Mes fiches””. Vous pouvez alors cliquer sur “”Modifier”” pour modifier le contenu de votre fiche. “>\”>”,”Professionnels “>\”>”,”modification “>\”>”,”2017-09-18 15:05:22″ “Pourquoi est-il important de se déconnecter ? “>\”>”,”Si vous ne travaillez pas sur votre ordinateur personnel, il est important de se déconnecter après chaque session et de ne pas mémoriser les identifiants à la connexion. Si vous avez mémoriser les identifiants, vous pouvez changer de mot de passe en allant dans « Mon Compte » puis « Détails du compte » en modifiant directement le mot de passe dans le formulaire. “>\”>”,”Compte “>\”>”,”déconnexion “>\”>”,”2017-08-09 10:11:56″ “2. Comment ajouter un nouveau Sujet ? “>\”>”,”Lorsque vous êtes sur la page principale du Forum, la liste des Forums principaux s’affiche. Cliquez sur le Forum principal s’il n’a pas de Forum secondaire ou sur le Forum secondaire. La liste des sujets existants s’affiche et en dessous la possibilité de créer un nouveau sujet. “>\”>”,”Forum “>\”>”,”sujet “>\”>”,”2017-08-09 08:33:25″ “Comment fonctionne le forum ? “>\”>”,”Lorsque vous êtes sur la page principale du Forum vous avez la liste de tous les principaux Forums et Forums secondaires. Vous les retrouvez aussi sur la droite les principaux Forums. Il faut cliquer sur le Forum principal s’il n’a pas de Forum secondaire ou jusqu’au Forum secondaire pour entrer dans le Forum . Quand vous êtes entré vous aurez la possibilité de créer des Sujets dans le Forum. Dans un Forum, les membres peuvent créer de nouveaux Sujets ou répondre à des Sujets existants. Ils répondent en laissant des Messages . Autres fonctionnalités :

“>\”>”,”Compte,Professionnel,Professionnels “>\”>”,”création “>\”>”,”2018-10-31 13:00:27″ “Comment modifier mes fiches ? “>\”>”,”Si vous avez créé ou revendiqué une fiche, elle a été ajoutée dans “”Mon Compte”” puis “”Mes fiches””. Vous pouvez alors cliquer sur “”Modifier”” pour modifier le contenu de votre fiche. “>\”>”,”Professionnels “>\”>”,”modification “>\”>”,”2017-09-18 15:05:22″ “Pourquoi est-il important de se déconnecter ? “>\”>”,”Si vous ne travaillez pas sur votre ordinateur personnel, il est important de se déconnecter après chaque session et de ne pas mémoriser les identifiants à la connexion. Si vous avez mémoriser les identifiants, vous pouvez changer de mot de passe en allant dans « Mon Compte » puis « Détails du compte » en modifiant directement le mot de passe dans le formulaire. “>\”>”,”Compte “>\”>”,”déconnexion “>\”>”,”2017-08-09 10:11:56″ “2. Comment ajouter un nouveau Sujet ? “>\”>”,”Lorsque vous êtes sur la page principale du Forum, la liste des Forums principaux s’affiche. Cliquez sur le Forum principal s’il n’a pas de Forum secondaire ou sur le Forum secondaire. La liste des sujets existants s’affiche et en dessous la possibilité de créer un nouveau sujet. “>\”>”,”Forum “>\”>”,”sujet “>\”>”,”2017-08-09 08:33:25″ “Comment fonctionne le forum ? “>\”>”,”Lorsque vous êtes sur la page principale du Forum vous avez la liste de tous les principaux Forums et Forums secondaires. Vous les retrouvez aussi sur la droite les principaux Forums. Il faut cliquer sur le Forum principal s’il n’a pas de Forum secondaire ou jusqu’au Forum secondaire pour entrer dans le Forum . Quand vous êtes entré vous aurez la possibilité de créer des Sujets dans le Forum. Dans un Forum, les membres peuvent créer de nouveaux Sujets ou répondre à des Sujets existants. Ils répondent en laissant des Messages . Autres fonctionnalités :

Vous pouvez cliquer sur l’image de profil des participants pour voir leur profil public.

Sur la droite vous aurez une courte liste des Sujets récents et des Réponses récentes

Vous pouvez mettre en Favori un Sujet

Vous abonner à un Sujet ou un Forum . Vous recevrez un mail pour vous signalez un nouveau Message dans le Sujet ou nouveau Sujet dans le Forum.

a

Dans votre profil public vous pouvez voir les Sujets et Forums auxquels vous êtes abonnés et les Sujets mis en Favoris. Voir FAQ différence entre Favori et Abonnement. “>\”>”,” “>\”>”,”fonctionnement “>\”>”,”2017-08-09 08:26:16″ “Ma fiche est expirée, comment la renouveler pour qu’elle soit à nouveau visible dans les recherches ? “>\”>”,”Vous pouvez renouveler votre fiche en allant dans “”Mon Compte”” puis “”Mes fiches””. Cliquez sur “”Renouveler”” en dessous de la fiche que vous souhaitez renouveler. Vous devrez choisir un nouveau forfait. Vous pouvez modifier votre fiche avant de continuer. Voir FAQ Créer une fiche . “>\”>”,”Professionnels “>\”>”,”expiration,renouveler “>\”>”,”2017-08-08 20:22:24″ “Peut-on laisser des commentaires sur une fiche qui a expirée ? “>\”>”,”Oui. Les commentaires seront visibles sur votre page “”professionnel””. Pour plus d’information : Voir FAQ Qu’est ce que la “”page du professionnel””. Voir FAQ Où trouver une fiche qui a expirée ?. “>\”>”,”Professionnels “>\”>”,”commentaire,expiration,visibilité “>\”>”,”2017-08-08 19:42:02″ “Ou peut on trouver une fiche expirée ? “>\”>”,”Une fiche expirée est toujours accessible dans “”Mon Compte”” puis “”Mes fiches””. Vous ne pourrez plus la modifier. Vous pouvez cliquer dessus pour la consulter. Vous aurez la possibilité de renouveler la fiche si vous souhaitez qu’elle soit à nouveau présente dans la page “”Cours”” pour une fiche cours ou dans la page “”Stages et Ateliers”” pour un stage ou un atelier. De plus, une fiche expirée est toujours visible dans votre page “”professionnel”” . Cette page est accessible en allant sur n’importe quelle fiche que vous avez créé. Vous trouverez un bouton  “”Page du professionnel : Voir toutes les fiches et les commentaires”” , cliquez dessus et vous serez sur votre page “”professionnel””.Après un stage, n’hésitez pas à renvoyer le lien de votre fiche de stage ou de votre page “”professionnel “” à ceux qui ont suivi votre stage. Vous pouvez les retrouver via la messagerie interne si vous récupérez leurs pseudonymes. Note : l’envoi multiple n’est pas possible via la messagerie interne. A votre prochain stage, quand les internautes consulteront votre page “”professionnel”” ils verront les commentaires et avis laissés sur les précédents stages. “>\”>”,”Professionnels “>\”>”,”expiration,fiche “>\”>”,”2017-08-08 19:38:07″ “Comment supprimer une fiche ? “>\”>”,”Vous pouvez supprimer à tout moment une fiche de votre compte :

Dans votre profil public vous pouvez voir les Sujets et Forums auxquels vous êtes abonnés et les Sujets mis en Favoris. Voir FAQ différence entre Favori et Abonnement. “>\”>”,” “>\”>”,”fonctionnement “>\”>”,”2017-08-09 08:26:16″ “Ma fiche est expirée, comment la renouveler pour qu’elle soit à nouveau visible dans les recherches ? “>\”>”,”Vous pouvez renouveler votre fiche en allant dans “”Mon Compte”” puis “”Mes fiches””. Cliquez sur “”Renouveler”” en dessous de la fiche que vous souhaitez renouveler. Vous devrez choisir un nouveau forfait. Vous pouvez modifier votre fiche avant de continuer. Voir FAQ Créer une fiche . “>\”>”,”Professionnels “>\”>”,”expiration,renouveler “>\”>”,”2017-08-08 20:22:24″ “Peut-on laisser des commentaires sur une fiche qui a expirée ? “>\”>”,”Oui. Les commentaires seront visibles sur votre page “”professionnel””. Pour plus d’information : Voir FAQ Qu’est ce que la “”page du professionnel””. Voir FAQ Où trouver une fiche qui a expirée ?. “>\”>”,”Professionnels “>\”>”,”commentaire,expiration,visibilité “>\”>”,”2017-08-08 19:42:02″ “Ou peut on trouver une fiche expirée ? “>\”>”,”Une fiche expirée est toujours accessible dans “”Mon Compte”” puis “”Mes fiches””. Vous ne pourrez plus la modifier. Vous pouvez cliquer dessus pour la consulter. Vous aurez la possibilité de renouveler la fiche si vous souhaitez qu’elle soit à nouveau présente dans la page “”Cours”” pour une fiche cours ou dans la page “”Stages et Ateliers”” pour un stage ou un atelier. De plus, une fiche expirée est toujours visible dans votre page “”professionnel”” . Cette page est accessible en allant sur n’importe quelle fiche que vous avez créé. Vous trouverez un bouton  “”Page du professionnel : Voir toutes les fiches et les commentaires”” , cliquez dessus et vous serez sur votre page “”professionnel””.Après un stage, n’hésitez pas à renvoyer le lien de votre fiche de stage ou de votre page “”professionnel “” à ceux qui ont suivi votre stage. Vous pouvez les retrouver via la messagerie interne si vous récupérez leurs pseudonymes. Note : l’envoi multiple n’est pas possible via la messagerie interne. A votre prochain stage, quand les internautes consulteront votre page “”professionnel”” ils verront les commentaires et avis laissés sur les précédents stages. “>\”>”,”Professionnels “>\”>”,”expiration,fiche “>\”>”,”2017-08-08 19:38:07″ “Comment supprimer une fiche ? “>\”>”,”Vous pouvez supprimer à tout moment une fiche de votre compte :

Aller dans “”Mon Compte”” puis “”Mes fiches”” et en cliquer sur “”Supprimer””.

Note 1 : Nous vous recommandons de ne pas supprimer vos fiches expirées. Cela permet de garder l’historique et les avis/commentaires associés à la fiche. Note 2 : Supprimer une fiche ne vous fera pas “”regagner”” la possibilité de créer une nouvelle fiche pour remplacer celle supprimée. “>\”>”,”Professionnels “>\”>”,”fiche,suppression “>\”>”,”2017-08-08 19:25:28″ “Une fiche expirée est-elle supprimée ? “>\”>”,”Non, sauf si le professionnel décide lui même de la supprimer. Voir cette FAQ pour plus d’informations sur les fiches et leurs expirations. “>\”>”,”Professionnels “>\”>”,”expiration,fiche “>\”>”,”2017-08-08 19:21:28″ “3. How to leave a review on a card? “>\”>”,”To leave a review on a card, you must be logged in.

Go to the card on which you want to give your opinion.

In the section “”Give your opinion”” after “”Description”” you have the possibility to click on the pink lotus to give your opinion on “”The place” “>\”>”, “”The atmosphere”” and “”The teaching””.

Thanks for leaving a comment. If you do not fill in the comment field, an error will occur inviting you to fill in the comment field.

Click on “”Add Review””.

I want to leave an opinion on a card but I can not find it anymore. This is because the card has expired. To find it:

If the professional has a class card visible in the “”Classes”” page or a retreat card visible in the “”Retreats and Workshops”” page, you can find your card by going to the valid professional card and clicking on “”Professional page: See all cards and comments”” :

If the professional does not have a visible /valid card in the “”Classes”” page or the “”Retreats and Workshops”” page, you can send him a message via the internal mail system to ask him for the link of the concerned card (or contact yoagdvisor)

“>\”>”,”Membre “>\”>”,” “>\”>”,”2017-08-08 19:13:20″ “3. Comment laisser un avis sur une fiche ? “>\”>”,”Pour laisser un avis sur une fiche, vous devez être connecté.

Allez sur la fiche sur laquelle vous voulez donner votre avis.

Dans la section “”Donnez votre avis”” après “”Description”” vous avez la possibilité de cliquer sur les lotus roses pour pour donner votre avis sur “”Le lieu” “>\”>”, “”L’ambiance”” et “”L’enseignement””.

Merci de laisser un commentaire (bienveillant :) ). Si vous ne remplissez pas le champ commentaire une erreur surviendra vous invitant à remplir le champ commentaire.

Cliquez sur “”Ajouter un avis””.

(Valable si le professionnel n’a pas supprimé la fiche) Je souhaite laisser un avis sur une fiche mais je ne la trouve plus. C’est que la fiche a expirée. Pour la trouver :

Si le professionnel du stage a une fiche de cours visible dans la page « Cours » ou une fiche de stage visible dans la page « Stages et Ateliers », vous pourrez retrouver votre fiche en allant sur la fiche du professionnel valide puis en cliquant sur « Page du professionnel : Voir toutes les fiches et les commentaires » :

Si le professionnel n’a pas de fiche visible/valide dans la page « Cours » ni la page « Stages et Ateliers », vous pouvez lui adresser un message via la messagerie interne pour lui demander le lien de la fiche concernée (ou contacter yogadvisor).

Pour les plus geek : Vous pouvez consulter l’historique de votre navigateur pour retrouver l’URL de la fiche de stage.

“>\”>”,”Fiches_Membres,Membre “>\”>”,”avis,commentaire “>\”>”,”2017-08-08 19:13:20″ “J’ai participé à un stage, j’aimerai laissé un avis sur la fiche du stage mais je ne la trouve plus. “>\”>”,”Valable si le professionnel n’a pas supprimé sa fiche de stage. Nous recommandons de ne pas supprimer les fiches : pour garder un historique sur les stages réalisés par le professionnel et garder les avis et commentaires déposés sur les fiches.

Si le professionnel du stage a une fiche de cours visible dans la page “”Cours” “>\”>”, vous pourrez retrouver la fiche de stage :En allant sur la fiche de cours du professionnel puis en cliquant sur “”Page du professionnel : Voir toutes les fiches et les commentaires”” :

Si le professionnel du stage n’a pas de fiche cours mais il a un prochain stage de prévu visible dans la page “”Stages et Ateliers” “>\”>”, vous pourrez retrouver la fiche de stage: En allant sur son la fiche de son prochain stage  puis en cliquant sur “”Page du professionnel : Voir toutes les fiches et les commentaires”” : 

Si le professionnel n’a pas de fiches visible dans la page “”Cours”” ni la page “”Stages et Ateliers” “>\”>”, vous pouvez lui adresser un message via la messagerie interne pour savoir s’il peut vous envoyer le lien de la fiche de stage.

Pour les plus geek : Vous pouvez consulter l’historique de votre navigateur pour retrouver l’URL de la fiche de stage.

“>\”>”,”Fiches_Membres “>\”>”,”avis,commentaire,page pro,stage “>\”>”,”2017-08-08 18:16:55″ “Puis-je avoir des exemples concrets : quand et où seront affichées mes fiches ? Quand vont-elles expirer ? Qu’est ce que cela implique ? “>\”>”,”

Où mes fiches sont-elles affichées ?

Une fiche cours est affichée dans la page “”Cours””

Une fiche stage ou atelier est affichée dans la page “”Stages et Ateliers””

Quand mes fiches vont-elles expirer ?

Les forfaits sont valables un an à partir de la date de souscription du forfait . Avec un forfait, vous pourrez créer des fiches (voir FAQ Qu’est ce qu’une fiche ).

Les fiches “”cours”” expireront en même temps que votre forfait .

Les fiches “”stages ou ateliers”” expireront à la date du début du stage ou atelier + 1 jour , ou si la date du début du stage commence après la date d’expiration du forfait, la fiche expirera à l’expiration du forfait.

S’il vous reste des fiches disponibles pour création, vous pouvez consulter leur nombre :

En allant dans  “”Mon Compte”” puis  “”Tableau de bord”” dans “”Mes forfaits””

En allant dans “”Ajouter une fiche”” dans “”Vos forfaits””

Un forfait expiré ou utilisé entièrement n’est plus visible.

Exemple concret expiration 1 : Vous avez acheté le 15/09/20 17 le Forfait Plume (3 fiches) à 70€ pour un an

Ce forfait vous donne droit à 3 fiches.

Vous créez directement la première fiche à l’achat du forfait, une fiche cours. Votre fiche expirera le 15/09/20 18 .

Vous créez une deuxième fiche le 05/01/2018, une fiche cours. Votre fiche expirera aussi le 15/09/20 18 .

Vous créez votre dernière fiche le 17/02/2018, une fiche stage. Votre stage commence le 05 /03/2018. Votre fiche expirera le 06 /03/2018 soit le lendemain du début du stage.

Exemple concret expiration 2 : Vous avez acheté le 15/09/20 17 le Forfait Plume (3 fiches) à 70€ pour un an

Ce forfait vous donne droit à 3 fiches.

Vous créez directement la première fiche à l’achat du forfait, une fiche cours. Votre fiche expirera le 15/09/20 18 .

Vous créez une deuxième fiche le 05/01/2018, une fiche cours. Votre fiche expirera aussi le 15/09/20 18 .

Vous créez votre dernière fiche le 17/02/2018, une fiche stage. Votre stage commence le 20 /09/2018, soit 5 jours après l’expiration de votre forfait. Votre fiche expirera le 15 /09/2018 soit à la date d’expiration de votre forfait .

Qu’advient-il d’une fiche expirée ?

Une fiche expirée n’est plus affichée dans la page “”Cours”” pour une fiche de cours ni dans la page “”Ateliers et Stages”” pour une fiche atelier ou stage. Elle n’est cependant pas supprimée du serveur. Sauf volonté du professionnel (en allant dans “”Mon Compte”” puis “”Mes fiches”” et en cliquant sur “”Supprimer””). Nous vous recommandons de ne pas supprimer vos fiches expirées. Cela permet de garder l’historique et les avis/commentaires associés à la fiche. En effet, votre fiche est toujours disponible sur le serveur :

Si vous avez partagé votre fiche sur vos réseaux sociaux, elle sera toujours accessible.

Pour une fiche de stage : suite à votre stage, les yogistes ayant participé pourront laisser des avis/commentaires directement sur la fiche du stage.

Les commentaires de votre fiche expirée seront affichés dans votre page “”professionnel””. FAQ page du professionnel .

Votre fiche expirée sera toujours affichée dans votre page “”professionnel””. La page “”professionnel”” est accessible via toutes vos fiches. FAQ page du professionnel.

“>\”>”,”Fiches_Pros,Professionnels “>\”>”,”affichage,exemple,expiration,fiches “>\”>”,”2017-08-08 16:37:05″ “Comment utiliser son forfait pour créer une nouvelle fiche ? “>\”>”,”

Vous devez être connecté.

Allez dans “”Ajouter une fiche””.

Note : vous êtes le(la) seul(e) à voir ce menu avec votre prénom affiché.

Dans “”Vos forfaits :”” sélectionner votre forfait puis cliquer sur “”Suivant””.

Choisissez quelle type de fiche vous souhaitez créer (“”cours”” ou “”atelier ou stage””) puis remplissez tous les champs, plus vous êtes précis et plus votre fiche sera de qualité et appréciée.

Quand l’aperçu vous convient cliquez sur “”Confirmer””

Votre fiche est créée, vous pouvez la consulter, la modifier et voir le nombre de visiteurs qui l’ont consultée. Aller dans “”Mon Compte”” puis “”Mes fiches””.

Ça y est vous êtes visible par tous ! N’oubliez pas que vous pouvez ajoutez/modifier vos URL professionnelles Facebook, Twitter, Instagram et/ou Google+ en allant dans “”Mon Compte”” puis “”Détails du compte””. Ces URL apparaîtront dans vos fiches sous forme d’icônes cliquables si elles sont renseignées. Voir FAQ Rajouter vos URL professionnelles Facebook, Twitter, Instagram et/ou Google+ . “>\”>”,”Fiches_Pros,Professionnels “>\”>”,”fiche,forfait “>\”>”,”2017-08-08 16:10:44″ “Je vois que mon cours est présent dans la page Cours, comment le revendiquer ? “>\”>”,”

Si votre cours est déjà présent dans notre base de données, nous vous avons contacté pour vous le signaler :

Vous avez eu la chance d’être sélectionné pour le lancement du site, nous avons créé et commencé à remplir quelques champs de votre fiche de cours . Votre cours pourra être visible gratuitement et sans limite dans le temps. Vous allez pouvoir revendiquer votre fiche et la modifier. Pour revendiquer une fiche, vous devez au préalable avoir créé un compte professionnel (voir le FAQ  Créer un compte professionnel‎ ). Une fois votre compte créé, vous devez être connecté.

Allez sur votre fiche de cours et cliquez sur « Professionnel : Revendiquer cette fiche » en bas du nom de la fiche :

Dans la page qui s’affiche, vous avez la possibilité de donner une information supplémentaire à nous transmettre lors votre revendication. Ce n’est pas obligatoire de remplir ce champ. Cliquez ensuite sur « Choisir un Forfait » :

Vous avez droit à notre offre de lancement, elle est déjà sélectionnée, cliquez sur « Finalisation ».

Dans la page suivante, saisissez vos informations de facturation (même si c’est gratuit) et accepter les conditions générales de vente. Cliquez sur “” Commander “”.

Votre fiche a été ajoutée dans votre compte à cet endroit:   https://www.yogadvisor.yoga/mes-fiches/. Vous pouvez modifier votre fiche. N’oubliez pas que vous pouvez ajouter vos URL professionnelles Facebook, Twitter, Instagram et/ou Google+ en allant dans “”Mon Compte”” puis “”Détails du compte””. Ces URL apparaîtront dans vos fiches sous forme d’icônes cliquables si elles sont renseignées. Voir FAQ Rajouter vos URL professionnelles Facebook, Twitter, Instagram et/ou Google+.

“>\”>”,”Professionnels “>\”>”,”cours,revendication “>\”>”,”2017-08-08 15:03:32″ “Où sont affichés les liens vers ma page Facebook, Twitter, Instagram ou GooglePlus ? “>\”>”,”

Vos  URL professionnelles Facebook, Twitter, Instagram et/ou Google+ aparaissent  dans toutes vos fiches sous forme d’icônes cliquables si elles sont renseignées.

Elles sont communes à toutes vos fiches. Pour voir vos URL professionnelles, allez sur vos fiches vous les trouvez sous formes d’icônes cliquables :Elles sont affichées juste au-dessus de la galerie photo sur les fiches. Et juste au-dessus des “”commentaires concernant le professionnel”” sur la page du professionnel qui contient toutes les fiches du professionnel. “>\”>”,”Professionnels “>\”>”,”facebook,google+,instagram,réseaux sociaux,twitter “>\”>”,”2017-08-08 13:12:53″ “Comment rajouter des liens vers ma page Facebook, Twitter, Instagram ou GooglePlus sur mes fiches et ma page pro? “>\”>”,”

Allez dans “”Mon Compte”” :

Note : vous êtes le(la) seul(e) à voir ce menu avec votre prénom affiché.

Puis dans la page qui s’affiche, cliquez dans l’onglet “”Détails du compte””:

Dans “” Détails du compte””  vous pouvez :

Ajouter vos URL professionnelles Facebook, Twitter, Instagram et/ou Google+. Ces URL apparaîtront dans toutes vos fiches sous forme d’icônes cliquables si elles sont renseignées.

Elles sont communes à toutes vos fiches. Pour voir vos URL professionnelles, allez sur vos fiches vous les trouvez sous formes d’icônes cliquables :Elles sont affichées juste au-dessus de la galerie photo sur les fiches. Et juste au-dessus des “”commentaires concernant le professionnel”” sur la page du professionnel qui contient toutes les fiches du professionnel. “>\”>”,”Professionnels “>\”>”,”facebook,google+,instagram,réseaux sociaux,twitter “>\”>”,”2017-08-08 13:09:40″ “Comment modifier mes informations ? “>\”>”,”

Note : vous êtes le(la) seul(e) à voir ce menu avec votre prénom affiché.

Modifier toutes vos informations en cliquant sur Mon Compte

Allez dans “”Mon Compte”” : Puis dans la page qui s’affiche, cliquez dans l’onglet “”Détails du compte””:

Dans “” Détails du compte””  vous aurez la possibilité de :

Associer votre compte avec votre compte Facebook et/ou Google+ et/ou Twitter. Le but étant de se connecter plus rapidement, en effet les réseaux sociaux étant souvent déjà connectés, la connexion à Yogadvisor se fera alors en 1 seul clic.

Modifier votre nom, prénom, adresse email et mot de passe

Choisir le nom que vous souhaitez afficher publiquement : C’est ici que vous pouvez choisir d’afficher publiquement votre Pseudo ou votre prénom au lieu de votre nom et prénom.

Ajouter vos URL professionnelles Facebook, Twitter, Instagram et/ou Google+. Ces URL apparaîtront dans toutes vos fiches sous forme d’icônes cliquables si elles sont renseignées.

Changer la photo de profil par défaut .

Ajouter une courte  biographie qui sera visible sur vos fiches en dessous de votre nom public.

Compléter votre profil public sur le Forum (nombre d’années de pratique du Yoga, date de naissance, ville)

Cliquez sur “”Mettre à jour””.  

Vous pouvez aussi modifier une partie de ces informations en cliquant sur Forum: Mon Profil Public

Allez dans “”Forum: Mon Profil Public”” : Cliquez sur “”Modifier mon profil”” (vous être le(la) seul(e) à pouvoir voir ce lien). Que vous fassiez les modifications d’une façon ou d’une autre, les champs seront modifiés aux 2 endroits. “>\”>”,”Professionnels “>\”>”,”information,modification “>\”>”,”2017-08-08 12:50:23″ “Comment faire pour supprimer mon compte ? “>\”>”,”Il suffit de nous contacter :

par mail

via le formulaire de contact

“>\”>”,”Compte “>\”>”,”suppression “>\”>”,”2017-08-07 17:59:32″ “Je n’ai pas reçu d’email de confirmation dans ma boîte de messagerie comme c’était indiqué après l’inscription. “>\”>”,”Vérifiez que l’email de confirmation ne se trouve pas dans le dossier SPAM de votre adresse de messagerie. Si vous ne le trouvez pas, contactez-nous :

par mail

via le formulaire de contact

On Yogadvisor, the professional page is a web page containing:

All cards created by the Yoga professional

A short biography of the professional if fulfilled

Feedback left by Yogadvisor members on professional cards

The professional page is accessible on any card created by the professional by clicking on the button “”Professional page: See all the cards and comments””.

\”>”,”,”Vocabulaire \”>”,”,” \”>”,”,”2018-11-02 11:22:54″ “2. Qu’est ce que la “”page du professionnel”” ? \”>”,”,”Sur Yogadvisor, la page du professionnel est une page Internet contenant :

Toutes les fiches créées par le professionnel du Yoga

Une courte biographie du professionnel si renseignée

Les commentaires laissés par les membres de Yogadvisor sur les fiches du professionnel

La page du professionnel est accessible sur n’importe quelle fiche créée par le professionnel en cliquant sur le bouton  “”Page du professionnel : Voir toutes les fiches et les commentaires””. \”>”,”,”Vocabulaire \”>”,”,”commentaire,fiches,page pro \”>”,”,”2018-11-02 11:22:54″ “1. What is a card? \”>”,”,”On Yogadvisor, the cards are web pages containing information provided by Yoga professionals. Professionals can create 2 types of cards:

class cards

retreats or workshops cards

\”>”,”,”Vocabulaire \”>”,”,” \”>”,”,”2018-11-02 11:19:32″ “1. Qu’est-ce qu’une “”fiche”” ? \”>”,”,”Sur Yogadvisor, les fiches sont des pages Internet contenant des informations fournies par les professionnels du Yoga. Les professionnels peuvent créer 2 types de fiches :

des fiches de cours

des fiches de stages ou ateliers (retraites)

\”>”,”,”Vocabulaire \”>”,”,”fiche,fiches \”>”,”,”2018-11-02 11:19:32″ “3. All functionalities \”>”,”,”

Put in Favorite: you can click on the heart icon on the line of a discussion to put it in Favorite. To remove it from Favorites, click on the heart again.

Delete a chat: You can click on the trash icon on the line of a chat to delete it.

“”Mark all as read”” (to the right of new message): You can mark as read all the messages of all the discussions.

View and Sort: If you have many discussions, you can use filters to display only Favorites, unread messages, from newest to oldest, or vice versa. Then click on “”Filter”” to apply the filters.

Report abuse: In a discussion you have the possibility to “”Report an abuse” \”>”,”, the administrator of Yogadvisor will get an email.

\”>”,”,”Messagerie_Interne \”>”,”,” \”>”,”,”2018-11-02 11:02:22″ “3. Toutes les fonctionnalités \”>”,”,”

Mettre en Favori : vous pouvez cliquer sur le cœur sur la ligne d’une discussion pour la mettre en Favori. Pour l’enlever des Favoris, cliquez à nouveau sur le cœur.

Supprimer une discussion : vous pouvez cliquer sur la corbeille sur la ligne d’une discussion pour la supprimer.

“”Marquer tous comme lus””  (à droite de nouveau message) : Vous pouvez marquer comme lus tous les messages de toutes les discussions.

Afficher et Trier : si vous avez de nombreuses discussions, vous pouvez utiliser les filtres pour afficher seulement les Favoris, les messages non lus, du plus récent au plus ancien ou l’inverse. Cliquez ensuite sur “”Filtrer”” pour appliquer les filtres.

Signaler un abus : dans une discussion vous avez la possibilité de “”Signaler un abus” \”>”,”, l’administrateur de Yogadvisor recevra un email.

\”>”,”,”Messagerie_Interne \”>”,”,”fonctionnement,messagerie \”>”,”,”2018-11-02 11:02:22″ “2. You have received a new message? \”>”,”,”

You will receive an email notifying you that you have received a new message . Follow the link or log in directly to Yogadvisor.

When you have an unread message, a green circle appears on the envelope:

Click on the envelope

The discussion looks like this: The green circle next to the heart icon means that the message has not been read. The heart icon allows to put the discussion in Favorite. And the trash icon to delete the discussion.To enter the discussion and reply, click on the message (here test blabla).

You see the whole discussion and you can reply. You have the option of “”Report Abuse”” or “”Return to Inbox””.

\”>”,”,”Messagerie_Interne \”>”,”,” \”>”,”,”2018-11-02 10:55:09″ “2. Quelqu’un vous a envoyé un nouveau message? \”>”,”,”

Vous recevrez un email pour vous avertir que vous avez reçu un nouveau message . Suivez le lien ou connectez-vous directement à Yogadvisor.

Quand vous avez un message non lu, vous avez un rond vert sur l’enveloppe :

Cliquez sur l’enveloppe

La discussion se présente comme ceci : Le rond vert à côté du cœur signifie que le message n’a pas été lu. Le cœur permet de mettre la discussion en Favori. Et la poubelle de supprimer la discussion. Pour entrer dans la discussion et pour répondre, vous devez cliquez sur le message (ici test blabla).

Vous voyez toute la discussion et vous pouvez répondre. Vous avez la possibilité de “”Signaler un abus”” ou “”Retour à la boite de réception””.

\”>”,”,”Messagerie_Interne \”>”,”,” \”>”,”,”2018-11-02 10:55:09″ “1. You wish to send a new message? \”>”,”,”

1. Click on New Message. 2. In the Recipient field, you can search for a member through his last name, first name or username . 3. Fill in the “”Subject”” field and write your message. 4. Click Send Message. Your recipient will receive an email to inform him that he has a new message.

\”>”,”,”Messagerie_Interne \”>”,”,” \”>”,”,”2018-11-02 10:49:15″ “1. Vous souhaitez envoyer un nouveau message ? \”>”,”,”

Cliquez sur Nouveau message.

Dans le champ Destinataire, vous pouvez rechercher un membre à partir de son nom, prénom ou pseudo , c’est son pseudo qui apparaîtra avec sa photo de profil.

Remplissez le champ “”Sujet”” et écrivez votre message.

Cliquez sur Envoyer le message. Votre destinataire recevra un email pour l’informer qu’il a un nouveau message sur la messagerie interne.

\”>”,”,”Messagerie_Interne \”>”,”,”envoi,messagerie \”>”,”,”2018-11-02 10:49:15″ “2. How to add a new topic? \”>”,”,”When you are on the main page of the Forum, the list of all the main Forums is displayed. Click on the Main Forum if it does not have a Secondary Forum or on the Secondary Forum. The list of existing topics appears and below the possibility to create a new topic. \”>”,”,”Forum \”>”,”,” \”>”,”,”2018-11-02 10:40:56″ “1. What is the difference between “”Favorites”” and “”Subscriptions””? \”>”,”,”

1.1 FAVORITES:

Members can put topics in favorites. Just go to a Subject and click on “” Put in Favorite “”. Member’s favorites are displayed in the member’s profile. To remove from the Favorites: You must return to the subject and click on “” Remove from Favorites “”.

1.2 SUBSCRIPTIONS:

Members can subscribe to Forums . Go to a Forum and click on “” Subscribe “”. Members will receive an email when a new topic is created in the Forum. Members can subscribe to Forum Topics . Go to a Subject and click on “” Subscribe “”. Members will receive an email if a reply has been posted for a given Subject. Subscriptions are displayed in the member’s profile. To withdraw the subscription, go to the Subject or the Forum and click on “”Unsubscribe””. \”>”,”,”Forum \”>”,”,” \”>”,”,”2018-11-02 10:36:41″ “1. Qu’elle est la différence entre les “”Favoris”” et les “”Abonnements”” ? \”>”,”,”

1.1 LES FAVORIS :

Les membres peuvent mettre des Sujets en favoris. Il suffit d’aller sur un Sujet et cliquer sur “” Mettre en Favori “”. Les favoris du membre sont affichés dans le profil du membre. Un suivi RSS est aussi assuré (pour ceux qui connaissent). Pour retirer le Favori : Il faut retourner sur le sujet et cliquer sur “” Retirer des favoris “”.

1.2 LES ABONNEMENTS :

a

Les membres peuvent s’abonner à des Forums . Aller sur un Forum et cliquer sur “” M’abonner “”. Les membres  recevront un email quand un nouveau sujet est créé dans le Forum. Les membres peuvent s’abonner  à des Sujets du Forum . Aller sur un Sujet  et cliquer sur “” M’abonner “”. Les membres  recevront un email si une réponse a été postée pour un Sujet donné. Les abonnements sont affichés dans le profil du membre. Pour retirer l’abonnement, aller sur le Sujet ou le Forum et cliquer sur “” Me désabonner “”. \”>”,”,”Forum \”>”,”,”abonnements,favoris \”>”,”,”2018-11-02 10:36:41″ “4. Where to find the professional’s page with the cards and associated comments? \”>”,”,”You have access to the professional’s page by going to any card created by the professional. You will find a button “”Page of the professional: See all the cards and comments” \”>”,”, click on it and you will be on the page of the professional.\”>”,”,”Membre \”>”,”,” \”>”,”,”2018-11-02 10:23:41″ “4. Où se trouve la page du professionnel avec les fiches et commentaires associés ? \”>”,”,”Vous avez accès à la page du professionnel en allant sur n’importe quelle fiche créée par le professionnel. Vous y trouverez un bouton  “”Page du professionnel : Voir toutes les fiches et les commentaires”” , cliquez dessus et vous serez sur la page du professionnel.\”>”,”,”Fiches_Membres,Membre \”>”,”,”commentaire,fiches,page pro \”>”,”,”2018-11-02 10:23:41″ “2. How to manage my account? \”>”,”,”

Les membres peuvent s’abonner à des Forums . Aller sur un Forum et cliquer sur “” M’abonner “”. Les membres  recevront un email quand un nouveau sujet est créé dans le Forum. Les membres peuvent s’abonner  à des Sujets du Forum . Aller sur un Sujet  et cliquer sur “” M’abonner “”. Les membres  recevront un email si une réponse a été postée pour un Sujet donné. Les abonnements sont affichés dans le profil du membre. Pour retirer l’abonnement, aller sur le Sujet ou le Forum et cliquer sur “” Me désabonner “”. \”>”,”,”Forum \”>”,”,”abonnements,favoris \”>”,”,”2018-11-02 10:36:41″ “4. Where to find the professional’s page with the cards and associated comments? \”>”,”,”You have access to the professional’s page by going to any card created by the professional. You will find a button “”Page of the professional: See all the cards and comments” \”>”,”, click on it and you will be on the page of the professional.\”>”,”,”Membre \”>”,”,” \”>”,”,”2018-11-02 10:23:41″ “4. Où se trouve la page du professionnel avec les fiches et commentaires associés ? \”>”,”,”Vous avez accès à la page du professionnel en allant sur n’importe quelle fiche créée par le professionnel. Vous y trouverez un bouton  “”Page du professionnel : Voir toutes les fiches et les commentaires”” , cliquez dessus et vous serez sur la page du professionnel.\”>”,”,”Fiches_Membres,Membre \”>”,”,”commentaire,fiches,page pro \”>”,”,”2018-11-02 10:23:41″ “2. How to manage my account? \”>”,”,”

Note: you are the only one to see this menu displaying your first name.

Edit all your information by clicking on “”My Public Profile””. Click on “”Edit my profile”” (you are the only one who can see this link).In “” Edit My Profile “” you will have the opportunity to:

Associate your account with your Facebook account and / or Google+ and / or Twitter. The goal being to connect faster (as social networks are often already connected, the connection to Yogadvisor will be done in one click).

Change your name, first name, email address and password.

Choose the name you want to display publicly: This is where you can choose to publicly display your username or first name.

Change your default profile picture. .

Add a short biography that will be visible on your cards below your public name.

Complete your public profile on the Forum (number of years of Yoga practice, date of birth, city).

Be careful, do not forget to click on “” Update “” to save your changes. How to delete my account? Just contact us:

by email

via the contact form

\”>”,”,”Membre \”>”,”,” \”>”,”,”2018-11-02 09:50:52″ “2. Comment gérer mon compte ? \”>”,”,”

Note : vous êtes le(la) seul(e) à voir ce menu avec votre prénom affiché.

Modifier toutes vos informations en cliquant sur “”Mon Profil Public””. Cliquez sur “”Modifier mon profil”” (vous être le(la) seul(e) à pouvoir voir ce lien).Dans “” Modifier mon profil “” vous aurez la possibilité de :

Associer votre compte avec votre compte Facebook et/ou Google+ et/ou Twitter. Le but étant de se connecter plus rapidement, en effet les réseaux sociaux étant souvent déjà connectés, la connexion à Yogadvisor se fera alors en 1 seul clic.

Modifier votre nom, prénom, adresse email et mot de passe.

Choisir le nom que vous souhaitez afficher publiquement : C’est ici que vous pouvez choisir d’afficher publiquement votre Pseudo ou votre prénom.

Changer la photo de profil par défaut .

Ajouter une courte  biographie qui sera visible sur vos fiches en dessous de votre nom public.

Compléter votre profil public sur le Forum (nombre d’années de pratique du Yoga, date de naissance, ville).

Attention, n’oubliez pas de cliquer sur «  Mettre à jour  » pour sauvegarder vos modifications. Comment supprimer mon compte ? Il suffit de nous contacter :

par mail

via le formulaire de contact

\”>”,”,”Compte,Membre \”>”,”,”information,modification \”>”,”,”2018-11-02 09:50:52″ “1. How to create a member account? \”>”,”,”

In the menu: Go to “”Create an account”” and then “”Create a member account””:

Or go directly to the registration form here :   Register

Your username is not modifiable after registration. You can choose to display it publicly so that you name and first name are not visible on the site.

Once registered, you have to confirm your e-mail address in order to log in.

For this, please consult your inbox of the email address indicated during your registration and click on the activation link in the confirmation email. You cannot find the message? Remember to check in your Spams :)

If you can not find it, contact us:

By email

Via the contact form

\”>”,”,”Membre \”>”,”,” \”>”,”,”2018-11-01 19:42:34″ “1. Comment créer un compte membre ? \”>”,”,”Dans le menu : Allez dans “”Créer un compte”” puis “”Créer un compte membre”” :Ou accédez directement au formulaire d’inscription ici :   S’inscrire Votre pseudo est non modifiable après l’inscription. Vous pourrez choisir de l’afficher publiquement afin que vos nom et prénom ne soient pas visibles sur le site. Une fois inscrit, vous devez confirmer votre adresse de messagerie pour pouvoir vous connecter. Pour cela, merci de  consulter votre boite de réception de l’adresse mail indiquée lors de votre inscription et cliquer sur le lien d’activation dans le mail de confirmation . Vous ne voyez pas le message ? Pensez à vérifier dans vos Spams :) Si vous ne le trouvez pas, contactez-nous :

par mail

via le formulaire de contact

\”>”,”,”Compte,Membre \”>”,”,”création \”>”,”,”2018-11-01 19:42:34″ “4. How to manage my account? \”>”,”,”When you click on “”My Account”” you access a menu containing 4 clickable links:

Dashboard

Account Details

My cards

Statistics of my cards

4.1 Manage my data

On Dashboard are available:

Links to all possible settings of your account to:

view your orders

change your billing address

change your password and account details

manage your cards

view the statistics of your cards

A summary of the packages you have that have not been fully used

4.2 Manage my Profile

In “”Account Details”” you will have the opportunity to:

Link your account with your Facebook account and / or Google+ and / or Twitter. The goal is to connect faster. Indeed social networks are often already connected, the connection to Yogadvisor will be done in one click.

Change your name, first name, email address and password

Choose the name you want to display publicly: This is where you can choose to publicly display your username or first name.

Add your professional Facebook, Twitter, Instagram and / or Google+ URLs . These URLs will appear in all your cards in the form of clickable icons if they are filled in as well as above the “”comments concerning the professional”” on the page of the professional which contains all the cards of the professional. They are common to all your cards.

Change the default profile picture. .

Add a short biography that will be visible on your cards below your public name.

Complete your public profile on the Forum (number of years of Yoga practice, date of birth, city).

Be careful , do not forget to click on “”Update”” to save your changes