Blogg

Lägesrapport november 2016

On november 3, 2016, Posted by , In Vad händer, By ,, , With Kommentarer inaktiverade för Lägesrapport november 2016

Schaktprojekteringen är i det närmaste klar och ett fåtal markupplåtelseavtal med berörda vägsamfälligheter återstår. Resultatet av detta arbete öppnar för fortsatt detaljprojektering och avtalsskrivningen med övriga berörda markägare, starttidpunkt ännu inte fastställt.

Lägesrapport september 2016

On september 26, 2016, Posted by , In Vad händer, By ,,, , With Kommentarer inaktiverade för Lägesrapport september 2016

PEAB har påbörjat schaktprojekteringen Detta innebär att man tar kontakt med och skriver markupplåtelseavtal med berörda samfälligheter, ett tjugotal mestadels vägsamfälligheter. Utifrån resultatet av detta arbete, fortsätter projekteringen och avtalsskrivningen med övriga berörda markägare. För att komma vidare kommer ingen grävning att påbörjas förrän samtliga avtal är påskrivna. Föreningen ansvarar…

Projektet rullar igång

On september 3, 2016, Posted by , In Vad händer, By ,, , With Kommentarer inaktiverade för Projektet rullar igång

PEAB påbörjar schaktprojektering fr.o.m. måndag 2016-09-05. Arbetet innebär att man i kartan, ritar in/märker samtliga fastigheter som ska förses med fiberanslutning inom föreningens utbredningsområde. Detta utgör sedan underlag för att skapa det ledningsnät som ska försörja oss beställande med Bredband. PEAB har upphandlat ovanstående tjänster av konsultföretaget NEKTAB i Arvika….

Försenad projektstart

On augusti 10, 2016, Posted by , In Vad händer, By ,, , With Kommentarer inaktiverade för Försenad projektstart

Som bekant förlängdes beställningsperioden från 2016-06-01 till 2016-07-01 p g a för kort handläggningstid. PEAB konstaterade därefter att juli är semestertider och flyttade fram slutdatum från 2016-07-01 till 2016-08-07.

Tidsgränsen för beställning

On juli 28, 2016, Posted by , In Vad händer, With Kommentarer inaktiverade för Tidsgränsen för beställning

Tiden rullar på, snart är det dags för nytt månadskifte. Viktigt för dig som lämnat in beställning är att du betalar in den summa som det åligger dig, utifrån den beställning du gjort. Som bekant är påskriven och inlämnad beställning bindande. Om du gått i funderingar och varit osäker på…

Projektstart för fibern

On juli 4, 2016, Posted by , In Vad händer, With Kommentarer inaktiverade för Projektstart för fibern

Vi har nu nått den nedre gränsen för antalet anslutningsavtal för att det avtalade priset, 21 900 Kr, inte behöver omförhandlas. Detta innebär att vi nu kan gå vidare med projektet av Köla Fibers bredbandsnät.

Uppdaterad statistik 1/7 för avtal i byarna

On juli 1, 2016, Posted by , In Vad händer, By ,, , With Kommentarer inaktiverade för Uppdaterad statistik 1/7 för avtal i byarna

Det finns nu uppdaterade siffror för inkomna avtal för de olika byarna i socknen. Statistiken hittar du här.

PEAB tar på spenderbyxorna

On juli 1, 2016, Posted by , In Okategoriserade,Vad händer, By ,, , With 2 Comments

Efter samtal med PEAB angående stöttning till bygden i samband med bredbandsutbyggnaden, har vi kommit överens om gratis fiberanslutning till följande föreningar/anläggningar:

Uppdaterad statistik för avtal i byarna

On juni 24, 2016, Posted by , In Vad händer, By ,, , With Kommentarer inaktiverade för Uppdaterad statistik för avtal i byarna

Det finns nu uppdaterade siffror för inkomna avtal för de olika byarna i socknen. Vi hoppas också att ni har haft möjlighet att läsa Per Anderssons insändare i Arvika Nyheter 24/6. Statistiken hittar du här.

Hjälp med avtalsteckning

On juni 16, 2016, Posted by , In Vad händer, By ,, , With Kommentarer inaktiverade för Hjälp med avtalsteckning

Vi närmar oss slutklämmen, (1/7) för att teckna avtal för fiberanslutning inom Köla Fiber Ekonomisk förenings verksamhetsområde. För Er som tycker att ni behöver hjälp, finns vi på plats enligt följande: Lördag 18/6 kl. 10°° till 12°° på Ljusglimten (Lokal) i Flogned och Lundsbergs bygdegård. Om ni förlagt Er på…