Author Archives: Köla Fiber

Home »  Author: Köla Fiber

Årsmöte 2015 på Lundsberg bygdegård

On februari 23, 2015, Posted by , In Vad händer, By , , With Kommentarer inaktiverade för Årsmöte 2015 på Lundsberg bygdegård

Ni är välkomna till årsmöte söndagen den 2015-04-26 kl. 15.00 på Lundsbergs bygdegård.Vi ses där!

Rapport från informationsmöte i Flogned 10/1-15

On januari 27, 2015, Posted by , In Medlemskap,Vad händer, By , , With Kommentarer inaktiverade för Rapport från informationsmöte i Flogned 10/1-15

Oväder Trots snöstorm och besvärligt väglag samlades ett 40-tal intresserade till information angående föreningen i allmänhet och framtiden i synnerhet men också lite om fiberläget i kommunen. Målet för mötet var att klargöra vad som gäller lokalt i Flogned / Rudsgården framöver.

Inbjudan till informationsmöte angående fiber till hushållen

On december 29, 2014, Posted by , In Vad händer, By , , With Kommentarer inaktiverade för Inbjudan till informationsmöte angående fiber till hushållen

I Flogned lördagen, 10 januari 2015 kl. 11.00 så är det ett informationsmöte på Solglimten (Lokal) angående fiber till hushållen som är just nu aktuellt för främst Flogned och Rudsgården men alla är välkomna!

Värmland vinnare när bredbandsmedel fördelas

On november 10, 2014, Posted by , In Vad händer, With Kommentarer inaktiverade för Värmland vinnare när bredbandsmedel fördelas

Region Värmland har lagt mycket kraft på att få EU-medel till bredbandsutbyggnaden i länet. Och arbetet har betalat sig. Nu har det fattats ett beslut som ger Värmland del i en stor bredbandssatsning på flera hundra miljoner kronor.– Det här är ett väldigt viktigt och bra besked för Värmland, säger…

Dags för fiberkablar i vår stamkanalisation

On oktober 29, 2014, Posted by , In Vad händer, By , , With Kommentarer inaktiverade för Dags för fiberkablar i vår stamkanalisation

Vid ett telefonmöte i måndags 2014-10-27, mellan Telia/Skanova, Eda kommun, Hilmer Anderssons Sågverk och Köla Fiber Ek Förening diskuterades förutsättningarna för att lösa problemen som Hilmer Andersson Såg har vid kommunikation med omvärlden. Ett förslag till lösning togs fram och planeras att sjösättas så fort de administrativa knutarna har undanröjts.

Befintliga medlemmar som har e-postadress

On oktober 19, 2014, Posted by , In Vad händer, With Kommentarer inaktiverade för Befintliga medlemmar som har e-postadress

Vi skulle vilja be medlemmar som har anmält sin epostadress att skicka ett mail till faktura@kolafiber.se för att verifiera adressen, på grund av att det är en hel del adresser som är felaktigt ifyllda. Tack på förhand!

Eda kommuns val av entreprenör för resterande 8 mil är klar

On september 30, 2014, Posted by , In Vad händer, With Kommentarer inaktiverade för Eda kommuns val av entreprenör för resterande 8 mil är klar

Rubricerad upphandling blev klar under vecka 39. Telecom-företaget Relacom har fått förnyat förtroende. Glava Grävtjänst är schaktentreprenör.

Etapp 1 av stamnätsbyggnation i Eda kommun är klar

On september 6, 2014, Posted by , In Vad händer, By , , With Kommentarer inaktiverade för Etapp 1 av stamnätsbyggnation i Eda kommun är klar

Etapp 1, Flogned – Kronan i Skillingmark är nu färdiggrävd och slangarna förlagda. Det handlar om en sträcka på dryga 18 km. Stamnätet består av 2 st 32 mm slangar utan kabel, samt ett markeringsnät. Kabel kommer att blåsas in i slangarna med hjälp av tryckluft i ett senare skede….

Hemsidan omgjord och flyttad

On juli 19, 2014, Posted by , In Vad händer, With Kommentarer inaktiverade för Hemsidan omgjord och flyttad

Vi hade stora problem med att medlemsansökningarna inte nådde fram till oss efter det att ni skickade in dem från formuläret via vår gamla leverantör. Därför provar vi med att byta leverantör och hoppas att ansökningarna ska börja strömma in.

Blött i markerna

On mars 11, 2014, Posted by , In Vad händer, With Kommentarer inaktiverade för Blött i markerna

Eda kommuns upphandlingen av schakt och förläggningsarbete av kanalisation för stamnätet i föreningens  verksamhetsområde är avklarad.