Anslutningsgraden

Home »  Anslutningsgraden

Bekräftade antal inkopplade anläggningar

Antalet inkopplingar till dags dato 2019-03-30:

#FF0000 Raised Antal225 towards the Antal340 target.