Anslutningsgraden

Home »  Anslutningsgraden

Vi har nu börjat få in rapporter om stigande antal av inkopplade anläggningar

Antalet inkopplingar till dags dato 2018-10-06:

#FF0000 Raised Antal26 towards the Antal340 target.