Köla fiberförening

Extra föreningsstämma i Köla Fiber Ekonomisk förening

Home »  Vad händer »  Extra föreningsstämma i Köla Fiber Ekonomisk förening

Extra föreningsstämma i Köla Fiber Ekonomisk förening

On februari 7, 2016, Posted by , In Vad händer, With 1 Comment

Orsak/Anledning till extra föreningsstämma.

Inriktningen för föreningen har sedan den bildades, varit att bygga ut fibernätet i Köla med hjälp av bidrag. På grund av osäkerhetsfaktorer som myndigheters agerande, förändringar i regelverk mm. har styrelsen beslutat att kalla till rubricerad stämma, för att ge medlemmarna möjlighet att via omröstning godkänna alt. förkasta styrelsens förslag enligt nedan.

Styrelsens förslag:

Vi överger bidragslinjen och satsar på fastprislösning där byggnationen påbörjas med start då avtal är påskrivna och tillstånd m.m. är på plats till ett fast pris av 21 900 SEK per anslutning. Priset per anslutning är ett slutpris till inkopplad och driftsatt box inne i fastigheten.

Varför?

 • Bidragslinjen blir bara mer och mer osäker ju längre tiden går
 • Vi bildade föreningen för tre år sedan, med förutsättningen att bygga med statliga bidrag. Men reglerna har hela tiden förändrats. Omöjligt att veta vad som kommer att gälla framöver.
 • Osäkert vilken bidragsnivå vi kan få och därmed vad kostnaden per medlem blir.
 • Osäkert när vi kan starta bygget och när det blir klart.
 • Osäkert om hur fritidshus skall hanteras avseende statligt bidrag.
 • Privata entreprenörer har byggt upp kunnande, kapacitet, erfarenhet, och nätverk som vi som liten förening aldrig har en chans att mäta oss med.
 • Entreprenörer har börjat komma in på marknaden och bygger nyckelfärdiga fibersystem till likvärdiga priser som stadsbor betalar. Fiberföreningar som tidigare byggt med bidrag från staten ligger i samma kostnadsnivå.
 • Entreprenörer har bättre förutsättningar att göra bra upphandlingar av material och tjänster.
 • Ca. 50 st fritidsfastigheter kan nu anslutas till nätet och bidra till att hålla ner kostnaden.

Under förutsättning att mötet beslutar enligt styrelsens förslag händer följande:

Ett informationsmöte kommer att hållas onsdag  2015-02-24 kl. 18.30 på Lundsbergs bygdegård.  Medverkande är tjänsteleverantören Zitius, utsedd entreprenör, kommunrepresentant m.fl.
Utsedd entreprenör åtar sig i övrigt ett totalansvar.

One Comment so far:

 1. Steffen Waller skriver:

  Dette ser ut til å være en god løsning og jeg støtter derfor styrelsens forslag.