Köla fiberförening

Styrelsen

Home »  Om föreningen »  Styrelsen

Styrelseledamöter

Göran Nilsson – Ordförande           070-5777138

Torsten Norén – Sekreterare          070-2501810

Lena Sjöberg – Kassör                   070-5748529

Kjell Olofsson – Revisor                070-320 99 46

Maria Malmstedt -Revisor             0571-340 83

Börje Östensson                           070-5534140

Ulf Svenson                                 070-3118040

Christer Lönnroth                        0571-34011

Sören Knutsson                           0571-341 45

Styrelsesuppleanter

Rolf Ränkeskog                            0571-340 73

Torbjörn Halstensen                    076-7874072