Köla fiberförening

Kontakta PEAB

Home »  Kontakta oss »  Kontakta PEAB

Köla Fiberförenings medlemmar

Som ni vet jobbar PEAB på att få till en fungerande organisation för att kunna slutföra samtliga kundinstallationer. Antalet kundärenden har eskalerat senaste tiden och det tar en stor del av   arbetsdagen för projektledaren att svara alla kunder.

I och med detta behöver projekt- och arbetsledare få fokusera på framdriften. Slutkunder från Köla Fiberförening får gärna höra av sig till oppenfiber-landsbygd@teliacompany.com alt ringa in på 020-11 85 00 om de har några frågor gällande klagomål,  brister, felaktigheter, synpunkter eller andra funderingar gällande fiberinstallationen.