Köla fiberförening

Intresset i byarna

Home »  Intresset i byarna

Här nedan redovisas antalet inkomna avtal för anslutning till Köla fiber i de olika byarna i socknen. Stapeln avser tecknade avtal.

Siffrorna gäller för vecka 26-2016

LÄSSERUD

61 %

Totalt antal möjliga anslutningar: 80 st
Tecknade avtal: 49

 

GRANNERUD

56 %

Totalt antal möjliga anslutningar: 9 st
Tecknade avtal: 5

 

ADOLFSFORS

50 %

Totalt antal möjliga anslutningar: 34 st
Tecknade avtal: 17

 

GRYTTVED

77 %

Totalt antal möjliga anslutningar: 39 st
Tecknade avtal: 30

 

LERNÄS

75 %

Totalt antal möjliga anslutningar: 8 st
Tecknade avtal: 6

 

BÅLSTAD

65 %

Totalt antal möjliga anslutningar: 26 st
Tecknade avtal: 17

 

KORTERUD

33 %

Totalt antal möjliga anslutningar: 12 st
Tecknade avtal: 4

 

Lunden

61 %

Totalt antal möjliga anslutningar: 23 st
Tecknade avtal: 14

 

NEDRE ÄLGESTAD

91 %

Totalt antal möjliga anslutningar: 11 st
Tecknade avtal: 10

 

RUDSGÅRDEN

65 %

Totalt antal möjliga anslutningar: 17 st
Tecknade avtal: 11

 

SKARBOL

61 %

Totalt antal möjliga anslutningar: 49 st
Tecknade avtal: 30

 

SOLBERGA

63 %

Totalt antal möjliga anslutningar: 30 st
Tecknade avtal: 19

 

TORGILSRUD

67 %

Totalt antal möjliga anslutningar: 18 st
Tecknade avtal: 12

 

TÖMTE

28 %

Totalt antal möjliga anslutningar: 25 st
Tecknade avtal: 7

 

VÄSTRA FLOGNED

94 %

Totalt antal möjliga anslutningar: 18 st
Tecknade avtal: 17

 

ÅNNEBOL

81 %

Totalt antal möjliga anslutningar: 21 st
Tecknade avtal: 17

 

ÖSTRA FLOGNED

58 %

Totalt antal möjliga anslutningar: 19 st
Tecknade avtal: 11

 

ÖVRE ÄLGESTAD

36 %

Totalt antal möjliga anslutningar: 22 st
Tecknade avtal: 8

 

 KÖLA PRÄSTGÅRD

78 %

Totalt antal möjliga anslutningar: 46 st
Tecknade avtal: 36

 

Övriga

100 %

Totalt antal möjliga anslutningar: 13 st
Tecknade avtal: 13

 

TOTALT KÖLA FIBER

64 %

Totalt antal möjliga anslutningar: 520 st (inklusive fritidsboende)
Tecknade avtal: 330