Blogg

Inga stödpengar för fiberföreningar i Eda kommun

On april 17, 2016, Posted by , In Vad händer, By ,, , With Kommentarer inaktiverade för Inga stödpengar för fiberföreningar i Eda kommun

Tyvärr blev det inga stödpengar till Fiberföreningarna i Eda Kommun. Den cirkus och turbulens som pågått under 3 års tid, vad gäller förändringar i regelverket, har haft ett tydligt mål som nu också besannats. För att nå statens mål om 90% täckningsgrad år 2020,har villkoren styrt fördelningen av pengar till…

Nya infomöten

On april 14, 2016, Posted by , In Vad händer, By ,, , With Kommentarer inaktiverade för Nya infomöten

Med anledning av att föreningen nu har skrivit kontrakt med PEAB, så kommer vi att hålla fyra nya infomöten under maj månad. Detaljer och inbjudan kommer.

Kontrakt skrivet

On april 13, 2016, Posted by , In Vad händer, By ,,, , With Kommentarer inaktiverade för Kontrakt skrivet

Idag skrevs kontraktet under mellan Köla Fiber och PEAB. Nu kan vi börja att se ljuset i tunneln och förhoppningsvis snart även i fibern!

Dags för årsmöte 2016

On mars 22, 2016, Posted by , In Vad händer, By , , With Kommentarer inaktiverade för Dags för årsmöte 2016

Måndagen 25/4 kl 19.00 är det årsmöte på Lundsbergs bygdegård. Välkomna!

Välkomna till Informationsmöte!

On februari 19, 2016, Posted by , In Vad händer, By , , With Kommentarer inaktiverade för Välkomna till Informationsmöte!

Onsdagen den 24/2 kl. 18³° på Lundsbergs bygdegård blir det ett informationsmöte. Zitius, Sveriges största kommunikationsoperatör berättar bl.a. om vilka möjligheter en anslutning till Fibernätet ger och till vilka kostnader. Vi presenterar vår nätbyggare. Westra Wermlands Sparbank presenterar ”Fiberlånemöjligheten”. Du har också möjlighet att registrera dig i föreningen. Välkomna!

Resultat från Köla Fiber ekonomiska Föreningens extrastämma

On februari 15, 2016, Posted by , In Vad händer, By ,, , With Kommentarer inaktiverade för Resultat från Köla Fiber ekonomiska Föreningens extrastämma

Omröstningen som genomfördes vid föreningens extrastämma resulterade i att Styrelsens förslag nådde majoritet med god marginal, vilket innebär att styrelsen framledes kommer att agera utan bindningar till bidragssystemets regelverk och helt driva projektet den kommersiella vägen. Nästa steg blir nu att utse för våra behov och önskemål, mest lämpliga utförare….

Extra föreningsstämma i Köla Fiber Ekonomisk förening

On februari 7, 2016, Posted by , In Vad händer, With 1 Comment

Orsak/Anledning till extra föreningsstämma. Inriktningen för föreningen har sedan den bildades, varit att bygga ut fibernätet i Köla med hjälp av bidrag. På grund av osäkerhetsfaktorer som myndigheters agerande, förändringar i regelverk mm. har styrelsen beslutat att kalla till rubricerad stämma, för att ge medlemmarna möjlighet att via omröstning godkänna…

Fiberansluten skola

On januari 23, 2016, Posted by , In Vad händer, With Kommentarer inaktiverade för Fiberansluten skola

Kölabygdens uppväxtcenter (Adolfsfors skola) har fått sin fiberanslutning driftsatt.

Ansökan för statsbidrag skjuts fram

On oktober 12, 2015, Posted by , In Vad händer, By , , With Kommentarer inaktiverade för Ansökan för statsbidrag skjuts fram

Medlemsmatrikeln har granskats och bedöms klar avseende procentuellt antal intresserade. Nu finns underlag för att rita in kanalisation på karta och ha till underlag för fortsatt projektarbete.

Eda/Köla pastorat inkopplade

On augusti 27, 2015, Posted by , In Vad händer, By ,, , With Kommentarer inaktiverade för Eda/Köla pastorat inkopplade

Sedan ett par veckor tillbaka är Eda/Köla pastorat inkopplade till Köla Fibers nät. Vi hoppas därmed att alla problem löser sig och kommunikationen med servrarna i Uppsala ska fungera klanderfritt.