Blogg

Dags för årsmöte 2016

On mars 22, 2016, Posted by , In Vad händer, By , , With Kommentarer inaktiverade för Dags för årsmöte 2016

Måndagen 25/4 kl 19.00 är det årsmöte på Lundsbergs bygdegård. Välkomna!

Välkomna till Informationsmöte!

On februari 19, 2016, Posted by , In Vad händer, By , , With Kommentarer inaktiverade för Välkomna till Informationsmöte!

Onsdagen den 24/2 kl. 18³° på Lundsbergs bygdegård blir det ett informationsmöte. Zitius, Sveriges största kommunikationsoperatör berättar bl.a. om vilka möjligheter en anslutning till Fibernätet ger och till vilka kostnader. Vi presenterar vår nätbyggare. Westra Wermlands Sparbank presenterar ”Fiberlånemöjligheten”. Du har också möjlighet att registrera dig i föreningen. Välkomna!

Resultat från Köla Fiber ekonomiska Föreningens extrastämma

On februari 15, 2016, Posted by , In Vad händer, By ,, , With Kommentarer inaktiverade för Resultat från Köla Fiber ekonomiska Föreningens extrastämma

Omröstningen som genomfördes vid föreningens extrastämma resulterade i att Styrelsens förslag nådde majoritet med god marginal, vilket innebär att styrelsen framledes kommer att agera utan bindningar till bidragssystemets regelverk och helt driva projektet den kommersiella vägen. Nästa steg blir nu att utse för våra behov och önskemål, mest lämpliga utförare….

Extra föreningsstämma i Köla Fiber Ekonomisk förening

On februari 7, 2016, Posted by , In Vad händer, With 1 Comment

Orsak/Anledning till extra föreningsstämma. Inriktningen för föreningen har sedan den bildades, varit att bygga ut fibernätet i Köla med hjälp av bidrag. På grund av osäkerhetsfaktorer som myndigheters agerande, förändringar i regelverk mm. har styrelsen beslutat att kalla till rubricerad stämma, för att ge medlemmarna möjlighet att via omröstning godkänna…

Fiberansluten skola

On januari 23, 2016, Posted by , In Vad händer, With Kommentarer inaktiverade för Fiberansluten skola

Kölabygdens uppväxtcenter (Adolfsfors skola) har fått sin fiberanslutning driftsatt.

Ansökan för statsbidrag skjuts fram

On oktober 12, 2015, Posted by , In Vad händer, By , , With Kommentarer inaktiverade för Ansökan för statsbidrag skjuts fram

Medlemsmatrikeln har granskats och bedöms klar avseende procentuellt antal intresserade. Nu finns underlag för att rita in kanalisation på karta och ha till underlag för fortsatt projektarbete.

Eda/Köla pastorat inkopplade

On augusti 27, 2015, Posted by , In Vad händer, By ,, , With Kommentarer inaktiverade för Eda/Köla pastorat inkopplade

Sedan ett par veckor tillbaka är Eda/Köla pastorat inkopplade till Köla Fibers nät. Vi hoppas därmed att alla problem löser sig och kommunikationen med servrarna i Uppsala ska fungera klanderfritt.

Deadline för anmälan för fiber 15 augusti 2015

On juli 25, 2015, Posted by , In Vad händer, By , , With Kommentarer inaktiverade för Deadline för anmälan för fiber 15 augusti 2015

Äntligen har Jordbruksverket gett klartecken till att Fiberföreningarna kan lämna in sina bidragsansökningar till respektive Länsstyrelse fr.o.m. September månad, och få dem diarieförda. Detta innebär att vi kan påbörja arbetet med projektering, upphandling, tillståndsansökningar och samordning där så är möjligt. Upphandling är en stor del i det administrativa arbetet. Eda…

Protokoll från årsmötet 2015

On juli 25, 2015, Posted by , In Vad händer, By , , With Kommentarer inaktiverade för Protokoll från årsmötet 2015

Du kan ladda ner och läsa vad som behandlades och vilka beslut som togs under årsmötet. Protokollet hittar du här.

Läget inför sommaren 2015

On juni 22, 2015, Posted by , In Vad händer, By ,, , With Kommentarer inaktiverade för Läget inför sommaren 2015

Vi lever fortsatt i ett vakuum, de myndigheter som ansvarar för, och försöker skapa regelverk och normer för detta jättelika projekt kör i diket både nu och då. Tack och lov godkände EU Landsbygdsprogrammet för Sverige de närmaste 6 åren. Totala summan landade på dryga 36 miljarder kr, varav största…