Blogg

Årsmöte 2017 på Lundsberg bygdegård

On januari 26, 2017, Posted by , In Vad händer, By , With Kommentarer inaktiverade för Årsmöte 2017 på Lundsberg bygdegård

Ni är välkomna till årsmöte tisdagen den 21 mars kl. 19.00 på Lundsbergs bygdegård. Välkomna!

Lägesrapport 24 december 2016

On december 24, 2016, Posted by , In Vad händer, By ,,, , With Kommentarer inaktiverade för Lägesrapport 24 december 2016

Möjligheten att beställa anslutning till takpris (21.900 kr), går ut vid nyår. NEKTAB har lämnat in preliminär grovprojektering till PEAB. Planen är enligt PEAB att snarast efter nyår komma igång med detaljplaneringen, införande av redan förlagd och dokumenterad kanalisation samt övrigt projekterat och planerat nät i centralt kartsystem. I detta…

Lägesrapport december 2016

On december 12, 2016, Posted by , In Vad händer, By ,,, , With Kommentarer inaktiverade för Lägesrapport december 2016

Vi förväntar oss en tidsplan från PEAB i en nära framtid, som visar hur utbyggnaden kommer att ske. Det är PEAB som har bollen för närvarande. Vi publicerar ny information så fort vi får in den.

Lägesrapport november 2016

On november 3, 2016, Posted by , In Vad händer, By ,, , With Kommentarer inaktiverade för Lägesrapport november 2016

Schaktprojekteringen är i det närmaste klar och ett fåtal markupplåtelseavtal med berörda vägsamfälligheter återstår. Resultatet av detta arbete öppnar för fortsatt detaljprojektering och avtalsskrivningen med övriga berörda markägare, starttidpunkt ännu inte fastställt.

Lägesrapport september 2016

On september 26, 2016, Posted by , In Vad händer, By ,,, , With Kommentarer inaktiverade för Lägesrapport september 2016

PEAB har påbörjat schaktprojekteringen Detta innebär att man tar kontakt med och skriver markupplåtelseavtal med berörda samfälligheter, ett tjugotal mestadels vägsamfälligheter. Utifrån resultatet av detta arbete, fortsätter projekteringen och avtalsskrivningen med övriga berörda markägare. För att komma vidare kommer ingen grävning att påbörjas förrän samtliga avtal är påskrivna. Föreningen ansvarar…

Projektet rullar igång

On september 3, 2016, Posted by , In Vad händer, By ,, , With Kommentarer inaktiverade för Projektet rullar igång

PEAB påbörjar schaktprojektering fr.o.m. måndag 2016-09-05. Arbetet innebär att man i kartan, ritar in/märker samtliga fastigheter som ska förses med fiberanslutning inom föreningens utbredningsområde. Detta utgör sedan underlag för att skapa det ledningsnät som ska försörja oss beställande med Bredband. PEAB har upphandlat ovanstående tjänster av konsultföretaget NEKTAB i Arvika….

Försenad projektstart

On augusti 10, 2016, Posted by , In Vad händer, By ,, , With Kommentarer inaktiverade för Försenad projektstart

Som bekant förlängdes beställningsperioden från 2016-06-01 till 2016-07-01 p g a för kort handläggningstid. PEAB konstaterade därefter att juli är semestertider och flyttade fram slutdatum från 2016-07-01 till 2016-08-07.

Tidsgränsen för beställning

On juli 28, 2016, Posted by , In Vad händer, With Kommentarer inaktiverade för Tidsgränsen för beställning

Tiden rullar på, snart är det dags för nytt månadskifte. Viktigt för dig som lämnat in beställning är att du betalar in den summa som det åligger dig, utifrån den beställning du gjort. Som bekant är påskriven och inlämnad beställning bindande. Om du gått i funderingar och varit osäker på…

Projektstart för fibern

On juli 4, 2016, Posted by , In Vad händer, With Kommentarer inaktiverade för Projektstart för fibern

Vi har nu nått den nedre gränsen för antalet anslutningsavtal för att det avtalade priset, 21 900 Kr, inte behöver omförhandlas. Detta innebär att vi nu kan gå vidare med projektet av Köla Fibers bredbandsnät.

Uppdaterad statistik 1/7 för avtal i byarna

On juli 1, 2016, Posted by , In Vad händer, By ,, , With Kommentarer inaktiverade för Uppdaterad statistik 1/7 för avtal i byarna

Det finns nu uppdaterade siffror för inkomna avtal för de olika byarna i socknen. Statistiken hittar du här.