Anslutningsgraden

Home »  Anslutningsgraden

Bekräftade antal inkopplade anläggningar

Antalet inkopplingar till dags dato 2019-06-27:

#FF0000 Raised Antal353 towards the Antal340 target.