Köla fiberförening

Rapport från PEAB angående status i Fiberprojektet

Home »  Vad händer »  Rapport från PEAB angående status i Fiberprojektet

Rapport från PEAB angående status i Fiberprojektet

On december 26, 2018, Posted by , In Vad händer, By , , With Kommentarer inaktiverade för Rapport från PEAB angående status i Fiberprojektet

Inför årsskiftet 2018 – 2019 är 96 av 340 stycken kunder är inkopplade och driftsatta fram t.o.m Jul 2018. Noderna (telestationerna) i Flogned och Adolfsfors är nu inkopplade och i drift.

Tryckning under väg

Sex stycken tryckningar återstår genom Trafikverketsvägar. Dessa kommer att genomföras 2019 innan 31/1 och berör 70-80 kunder totalt.

Fiberblåsning

Kundblåsning och stamblåsning pågår. Två lag var aktiva fram till Jul. De beräknas att återkomma och återuppta kabelinblåsningen v2. Cirka 220 kunder har sin kabel blåst fram till husväggen från skåp. Skarvning och installationer pågick v50-51.

Ungefär 400 m transportnät återstår som skall projekteras om. 10 11 maskinlag har varit igång fram t.o.m Jul. Ca. 1500 m längsgående schakt kvarstår.

Tomtschakter

Inga tomtschakter pågår just nu. Ca. 35 tomtschakter kvarstår. En tomtprojektering återstår efter årsskiftet.

Alla identifierade markavtal som kräver komplettering eller justering, är undertecknade och klara, hitintills ett hundratal.

Förhoppningar om gynnsam vinter

Naturligtvis hoppas vi på en fortsatt gynnsam vinter. Blir det djupare tjäle kommer det att förskjuta färdigställandet ytterligare. Dock har det gått förhållandevis bra framdriftsmässigt, trots begynnande nedfrysning fram till dags dato.

Comments are closed.