Köla fiberförening

Vad händer vecka 42?

Home »  Vad händer »  Vad händer vecka 42?

Vad händer vecka 42?

On oktober 14, 2018, Posted by , In Vad händer, By ,,,, , With Kommentarer inaktiverade för Vad händer vecka 42?

Totalt sett pågår en del om- och nyprojektering lite varstans inom området. Detta får till följd att markupplåtelseavtal, myndighets-tillstånd, kartor m.m. behöver justeras.

Ett gäng som pysslar med projektering av tomtgrävning, färdigställer tidigare överhoppade fastigheter.

Nästa gäng som jobbar för högtryck, färdigställer tomtgrävningen. Det handlade vid starten om 150 stycken och som har pågått ett par veckor nu.

En projektör planerar och återställer reklamerade och underkända schaktningar, montage av kanalisationer vid broövergångar av mindre art m.m. Han har från och med denna vecka en grävmaskin till sin hjälp. Dessa blir även behjälpliga med schaktarbeten i samband med tryckningar under vägar m.m.

Fr.o.m måndag vecka 42 behandlar och administrerar tre man markupplåtelseavtal i fält, en projekterar och justerar kartan på kontoret i Lunden tillsammans med en tjej på kontoret i Karlstad.

Schaktningar

Den grävmaskin på hjul som varit verksam i Flogned vid Västra Ränkesvängen föregående vecka, har färdigställt sitt planerade uppdrag där och ersätts av en grävmaskin på larver. Schakten i Flogned ska kompletteras i sin helhet från Ånnebol till Helvetesåsen.

Ovanstående hjulmaskin är flyttad till Adolfsfors. Detta schaktlag kommer att färdigställa vad som inte tidigare schaktats, i första hand vid Telestationen men även i intilliggande område.

Ett maskinlag kommer att färdigställa förläggningen av kanalisationen i ravinen öster om Nolarstuga i Solberga under vecka 42. I Solberga har också blåsning av kabel påbörjats.

I sträckan Adolfsfors – Bålstad – Rudsgården pågår om-projektering ännu så länge efter påpekanden från Länsstyrelsen avseende byggnadsminnen i närheten av planerad kanalisationsförläggning m.m.

Sträckan Skolan Adolfsfors – Valfjället kan inte färdigställas p g a att det återstår ett antal tryckningar under väg 631 längs ovan nämnda sträcka.

Eftersom telestationen i Adolfsfors ännu inte är komplett, och att broövergångarna i Lässerud och Torgilsrud, samt att reklamationer inte är åtgärdade i Lässerud, Korterud och Övre Älgestad återkommer vi med information senare.

Tack vare att vi äntligen fått de första 26 anslutningarna inkopplade och i drift i Flogned har vi utökat menyraden på hemsidan där vi under rubriken Anslutningsgraden, redovisar antalet inkopplade brukare löpande.

Comments are closed.