Köla fiberförening

Vidare i utförandet av Köla Fibers område

Home »  Vad händer »  Vidare i utförandet av Köla Fibers område

Vidare i utförandet av Köla Fibers område

On juli 9, 2018, Posted by , In Vad händer, With Kommentarer inaktiverade för Vidare i utförandet av Köla Fibers område

En ny organisation är sjösatt för att komma vidare i utförandet av Köla Fibers område. Även om PEAB:s organisation i fält är borta, så är det fortfarande PEAB som har det yttersta ansvaret för utbyggnaden.
Tills vidare består organisationen av en ny projektledare samt en avtalsansvarig från ÅF(Ångpanneföreningen), samt projektörer och tekniker från Fiberentreprenad i Karlstad AB.

I nuläget gäller följande:

Man är överens om att lägga inledande fokus på Solberga samt ”Valfjällsbacken” (området mellan Köla Ladan och bort mot Valfjället). Planen är att Jonas och Daniel på Fiberentreprenad Karlstad ska börja provblåsa i den befintliga kanalisationen och ha med en minigrävare för att gräva fram befintliga brunnar. Om det går bra med provblåsningen kan de blåsa ut stamnätskabel och därefter börja tomt-gräva de kunder som återstår i Solberga. Detta lägger en god grund för att de kan aktivera ett flertal kunder. Någon tidplan på detta arbetet är i dagsläget svårt att säga. Jonas och Daniel kommer att sköta kontakten med kunderna inför tomtgrävningar så att de inte utför arbete utan kundernas vetskap. Arbetet med provblåsning och minigrävarjobb av befintlig kanalisation påbörjas måndag 9/7.

Arbetet i Valfjällsbacken kommer att påbörjas i ett senare skede kontra arbetet i Solberga då grävlagen färdigställer arbetet i Eda Kyrkbygd innan maskinerna flyttas över till Köla. Vidare information kommer innan detta arbete påbörjas.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

Comments are closed.