Köla fiberförening

Information från styrelsen

Home »  Vad händer »  Information från styrelsen

Information från styrelsen

On september 22, 2017, Posted by , In Vad händer, By ,,,, , With Kommentarer inaktiverade för Information från styrelsen

Hittills har ni fått hålla till godo med information från entreprenören (PEAB), men efter att saker och ting fallit på plats, kan vi i styrelsen nu agera på ett sätt som vi egentligen haft ambitionen att göra via vår hemsida, redan sedan projektstarten.

Ny avtalspartner

Med facit i hand, är anledningen att det utförandeavtal som vi skrev och ingick med PEAB 2016-04-16, hävdes 2017-08-30. Vi har inga kopplingar till PEAB längre, mer än att vi ombesörjer administrationen gällande markupplåtelseavtal. Dock bygger PEAB färdigt projektet men med annan beställare.

Vår avtalspartner är numera Zitius, Telias kommunikationsoperatör, företaget som vi ska köpa tjänster av. PEAB är kontrakterad med Zitius som utförare av projektet. Som bekant har projektet kommit igång, föreningens åtagande att ombesörja påskrifter på markupplåtelseavtal är i stort sett färdigt.

Lunden

Kanalisation på väg till Lundens avfallsanläggning, en maskin plöjer och förlägger, den andre lägger igen.

Betalningsplan

Första fakturan har levererats från Zitius, den omfattar halva den kontrakterade summan av totala projektkostnaden. Det stämmer ganska väl med mängden förlagd kanalisation. Fortsättningsvis kommer fakturering att ske etappvis och månadsvis 10 dagar efter att installationen är klar och driftsatt i fastigheten, så kallad prestationsstyrd betalplan. Köla Fiber har inte tillgång till avtalet mellan Zitius och PEAB, men målet/kravet från Zitius är att alla 340 anslutningar skall vara färdigställda och driftsatta den 2017-12-31.

Den garantin gäller inte för efterbeställande intresserade.

För övrigt har tomtgrävningen startat och man har börjat i Gryttved/Valfjället.

Tre grävmaskiner påbörjade förläggning av kanalisation i Lunden i Måndags 2017-09-18, trots/tack vare långa plöjsträckor är man på god väg att bli klara i byn och på väg mot Tömte och Solberga, vilket också är slutadressen för etappen Adolfsfors – Solberga.

Trevlig helg!

Comments are closed.