Köla fiberförening

Tidplan från PEAB

Home »  Vad händer »  Tidplan från PEAB

Tidplan från PEAB

On september 8, 2017, Posted by , In Vad händer, By ,,, , With Kommentarer inaktiverade för Tidplan från PEAB

Efterlängtad tidplan

Vi har äntligen fått lite besked från PEAB via platschefen Sascha för vår utbyggnad av fibern. Han skriver följande:

Hej,
Som ni säkert har märkt arbetar vi på Peab tillsammans med våra entreprenörer i flera områden i Köla Fiberförenings geografi för att nå vårt gemensamma mål med att driftsätta fiber i hela bygden senast den sista december 2017.
Något som skulle underlätta för vårt maskinarbete är om ni på planerade grävsträckor skulle kunna märka ut era befintliga ledningar som vi har planerat att korsa (t.ex. avlopp eller dränering).
Den utsättning som görs idag sköts via ledningskollen.se och där får vi tyvärr inte information för kanalisation och ledningar som ägs av markägaren.
Varje kanalisation som vi får bättre koll på minskar risken för skador och ökar våra möjligheter för att driftsätta just ert område så snart som möjligt!

Projekteringar av alla kunder pågår för närvarande för fullt, detta arbete beräknas vara färdigt i slutet av September månad.
Vår projektsamordnare Stefan Jadnert får för närvarande hjälp av vår projektsamordnare i Eda Kyrkbygd, Rexhep Bahtiri, för att nå detta mål.
Alla eventuella frågor rörande er anslutning bör fortfarande tas direkt med Stefan Jadnert, som kommer vara er kontaktperson på vägen till driftsatt fiber.
Kontaktuppgifter till Stefan får ni tillsammans med en informationsbroschyr när projekteringen utförs.
 
Tomtschakter kommer att påbörjas under v.39 och kommer huvudsakligen att utföras med en vibrerande plogmaskin.
Alla tomtschakter utgår ifrån det projekterade underlag som vår projektsamordnare gör tillsammans med er som enskild kund.
Även våra fibertekniska arbeten kommer att påbörjas under v.39, där våra tekniker bland annat kommer att förbereda alla fiberskåp inför kommande installationer.
 
Själva installationsarbetet är planerat att börja under v.44.
Vår projektsamordnare kommer att kontakta er i god tid innan det är dags för att boka in datum och tid för er installation.
 
Med Vänlig Hälsning
Sasha Kojadinovic

Klicka på bilden för att se tidplanen större!

Kola_Fiber-tidplan

Comments are closed.