Köla fiberförening

Lägesrapport november 2016

Home »  Vad händer »  Lägesrapport november 2016

Lägesrapport november 2016

On november 3, 2016, Posted by , In Vad händer, By ,, , With Kommentarer inaktiverade för Lägesrapport november 2016

Schaktprojekteringen är i det närmaste klar och ett fåtal markupplåtelseavtal med berörda vägsamfälligheter återstår. Resultatet av detta arbete öppnar för fortsatt detaljprojektering och avtalsskrivningen med övriga berörda markägare, starttidpunkt ännu inte fastställt. Även om vi inte ser grävande och plöjande maskiner i vår omgivning, pågår alltså nödvändiga planeringsåtgärder, tillståndsansökningar hos Trafikverket och Länsstyrelsen m.fl. som måste föregå själva ledningsbyggnationen.

PEAB förändrar rutin att anmäla nya anslutningar

Detta gäller fram till och med 2016-12-31:

  •  Anmäl intresse genom att teckna medlemskap i föreningen via Köla Fiberförenings hemsida kolafiber.se eller kontakta Göran Nilsson 070 577 71 38.
  • Kostnaden för anslutning avgörs beroende på schaktlängder i varje enskilt fall.
  • Övriga villkor framgår av omfattningen i blanketten  ”Beställning Fiberanslutning” som ni får Er tillsänd efter att ni gjort Er medlemsansökan.

Övrigt

Arbetet med att blåsa i optokabel i kanalisationen i det förlagda stamnätet har startat, följande sträckor är aktuella.
Korterud – Kronan i Skillingmark
Kronan – Skillingsfors
Kronan – Beted.

Planeringen att ansluta fibernätet i Valfjället Skicenter pågår. Säsongen närmar sig. Förmodligen behöver Skicentret göra en upphandling för jobbet.

Comments are closed.