Köla fiberförening

Ansökan för statsbidrag skjuts fram

Home »  Vad händer »  Ansökan för statsbidrag skjuts fram

Ansökan för statsbidrag skjuts fram

On oktober 12, 2015, Posted by , In Vad händer, By , , With Kommentarer inaktiverade för Ansökan för statsbidrag skjuts fram

Medlemsmatrikeln har granskats och bedöms klar avseende procentuellt antal intresserade. Nu finns underlag för att rita in kanalisation på karta och ha till underlag för fortsatt projektarbete.

Att lämna in ansökan till Länsstyrelsen före 20 oktober bedöms inte realistiskt utan vi väntar på nästa ansökningsrunda. Orsak är för kort tid att få fram alla uppgifter bl.a. kostnadskalkyler.

Fiberförläggning utan bidragsdel från staten

Göran informerade att flera föreningar har startat bygga fiberförläggning utan bidragsdel från Staten och till ett fast pris. Flera föreningar har startat att bygga på detta sätt utan statsbidrag.

Arbetet fortgår

Beslut togs att arbeta vidare med båda alternativen, MED eller UTAN statsbidrag.

Fortsatt arbete i föreningen är att rita in så omsorgsfullt det går på kartan hur kanalisationen ska läggas till alla intresserade fastigheter för att få fram ett fungerande beräkningsunderlag för kostnader.

Comments are closed.