Köla fiberförening

Deadline för anmälan för fiber 15 augusti 2015

Home »  Vad händer »  Deadline för anmälan för fiber 15 augusti 2015

Deadline för anmälan för fiber 15 augusti 2015

On juli 25, 2015, Posted by , In Vad händer, By , , With Kommentarer inaktiverade för Deadline för anmälan för fiber 15 augusti 2015

Äntligen har Jordbruksverket gett klartecken till att Fiberföreningarna kan lämna in sina bidragsansökningar till respektive Länsstyrelse fr.o.m. September månad, och få dem diarieförda. Detta innebär att vi kan påbörja arbetet med projektering, upphandling, tillståndsansökningar och samordning där så är möjligt.
Upphandling är en stor del i det administrativa arbetet. Eda kommun kommer att samordna upphandling av kommunikationsoperatör, drift och underhåll av det färdigbyggda nätet samt eventuell försäljning av fibernätet efter avslutat byggprojekt.
Följande ingår i den upphandling varje fiberförening måste göra:
•    Projektering samt projektledning i byggprojektet (detta innebär: entreprenörens projektledning, att upprätta en tidplan, ta in underentreprenörer och arbetsleda dem samt att hålla ihop och sköta ekonomisk administration i entreprenaden
•    Grävning/plöjning/fräsning
•    Inblåsning och kontaktering av fiber
•    Installation och dokumentation
•    Leverans av kanalisation, brunnar, fiberkablar, noder, nodskåp
•    Övrigt nödvändigt material för att få ett fullt fungerande passivt fibernät på plats
•    Det är även viktigt att ha med Skanovas kravspecifikationer så att nätet uppfyller godkänd standard.
•    Besiktning och dokumentation av nätet både under byggtiden och efter.

Vad styr hur stora Köla Fibers bidrag till byggnationen blir?

I bidragsansökan ingår ett antal parametrar (punkter) som påverkar möjligheterna att nå maximal bidragsvolym, för Värmlands del är övre gräns för bidrag 50% av byggkostnaden för fastboende, enligt Jordbruksverket ska varje hushåll räknas. Det gäller även två hushåll om det är en storstuga och en lillstuga och båda två har permanentboende. I mallen nedan ser ni vilka faktorer som påverkar.

poangberakning

Klicka för att förstora!

Anslutningsgraden har stor påverkan

Vi ser snabbt att anslutningsgraden påverkar till stor del. Med anledning av detta kommer vi nu att forcera arbetet med att kontakta alla fastboende inom föreningens område, som ännu inte tagit ställning, intresserad av fiber eller inte. Ni som är medlemmar sedan tidigare och har betalat er medlemsavgift räknas som intresserade, ni kommer att få ta del av eventuellt tilldelade bidragspengar och naturligtvis vara en del i ansökan.
Övriga har på sig att anmäla er och betala inträdes och medlemsavgift t.o.m. 2015-08-15.
Med andra ord, har ni medvetet väntat att anmäla er, är det hög tid att göra det nu.
Enklast anmäler ni er genom att direkt här på hemsidan klicka på ”Bli medlem”. Fyll i fälten och avsluta med att klicka på knappen ”Bli medlem”.
Naturligtvis kan man senare ansöka om inkoppling till fibernätet, men då finns inga bidrag att söka, med andra ord gäller, nu eller aldrig om man vill ta del av eventuella bidrag.

Comments are closed.