Köla fiberförening

Läget inför sommaren 2015

Home »  Vad händer »  Läget inför sommaren 2015

Läget inför sommaren 2015

On juni 22, 2015, Posted by , In Vad händer, By ,, , With Kommentarer inaktiverade för Läget inför sommaren 2015

Vi lever fortsatt i ett vakuum, de myndigheter som ansvarar för, och försöker skapa regelverk och normer för detta jättelika projekt kör i diket både nu och då. Tack och lov godkände EU Landsbygdsprogrammet för Sverige de närmaste 6 åren. Totala summan landade på dryga 36 miljarder kr, varav största delen gick till Miljö och Klimat, som prioriterades högt. Bredbandsutbyggnaden fick 3,25 miljarder plus ytterligare 1.1 miljard som vi också indirekt får ta del av. Med all önskvärd tydlighet visar det sig att någon har lovat för mycket i förhållande till de pengar som finns tillgängliga, ”Bredband till 90% av Sveriges befolkning år 2020”. Det här är naturligtvis inte bra, vi ser i debatten i media, att regelverket anpassas och byggs upp efter de pengar som redovisas ovan, och inte utifrån det uppsatta målet och den verklighet som faktiskt råder. Risken finns att många ideella projekt havererar redan innan start och vem vet, kanske är det så att detta är en medveten strategi.

Föreningen fortsätter arbetet

Hur som helst, detta är inte något som ska behöva knäcka oss och vår förening. Vi satte en deadline till den 1:a april 2015, att efter detta datum kunde vi inte garantera att de som inte anmält medlemskap i föreningen, inte heller får ta del av bidragskakan. Projekteringen har startats upp och i princip gäller ovanstående skrivning, det underlag som detaljprojekteringen ger, kommer att ligga till grund för vår bidragsansökan. Flogned, Ånnebol, Skarbol, Rudsgården och Gryttved ligger först i prioriteringsordningen, övriga byar lever under samma piska, även om vi inte kommit igång med projekteringen där ännu.
Totalt sett i Köla Fiber Förenings verksamhetsområde finns idag 322 fastigheter med fastboende, de av dessa som visat intresse genom att vara medlemar i föreningen, utgör en parameter som styr en del av möjligheten att nå 50%:s andel av byggkostanden genom bidrag. Fastigheter med fritidsboende räknas inte som bidragsgrundande men är ändå välkomna som ”kunder”. Detta är vad som gäller idag, av erfarenhet vet vi att i morgon kan det var nya regler, hm, hm.
Eda Kommuns förläggning av stamnät har stoppats pga. otydliga regler och myndigheters ”inkompetens”.

Positiva nyheter

Karlstads Stifts IT-tekniker har beställt installation av bredband till Eda-Köla pastorats administrativa verksamhet i Köla Församlingshem, även Adolfsfors skola ser ut att vara på gång. Hilmer Anderssons Sågverk i Korterud är igång sedan mars månad. Denna typ av användare är inte föreningens kunder, och får heller inte så vara. Det positiva med detta, sett ur föreningens perspektiv, är dock att all nödvändig utrustning i noderna är på plats och Stamfiber mellan Flogned och Korterud är iblåst och i driftsatt.
Sedan 2-3 månader tillbaka har föreningen/styrelsen påbörjat ett kontinuerligt arbete genom att varje måndag kl. 19.00 träffas vid sekretariatet på Noresund (golfbanan i Flogned). I startskedet har det till stor del handlat om tre saker. Det ena är att strukturera administrationen runt verksamheten, installerat och kört igång nödvändig utrustning, bygger upp backup och arkivdepåer, strukturerar hanteringen av avtal, kartor, arbetsdokument m.m.
Den andra delen är att vi startat projekteringen, dels genom inritning av föreningens fibernät i en kartapplikation som Telia/Skanova tillhandahåller, kallad ByggaFiber.se (här skapas också underlaget för bidragsansökan), men också i detaljkartor.
Del tre har mest handlat om avtalsutseende, i första hand markupplåtelseavtalen. Vi har också påbörjat fältarbetet i Ånnebol, Västra Flogned, Skarbol, delar av Köla Prästgård och Gryttved.
Ideellt arbete.
Om det inte tidigare framgått, är regelverket sådant att allt arbete som utförs, material som inköpes och bekostas innan bidragsansökan skickats in och godkänts, kommer heller inta att vara bidragsgrundande. Detta får som konsekvens att olönat arbete är det enda som vi kan utföra utan att riskera bidragsmöjligheterna.

Hur ser framtidsutsikterna ut?

Vad vi vet idag? Jordbruksverket som är den myndighet som styr och reglerar villkoren för fiberföreningarnas ramverk, går nu och då ut med information som i nästa andetag ändras och skapar förvirring.
Länsstyrelsen som är den regionala/länsvisa funktionen som ska ta hand om våra bidragsansökningar, har sagt att först i röret för deras del är uppgiften att avsluta föregående bidragsperiod, innan den nya kan ta vid.
Förmodligen kommer ingenting att ske före september månad 2015. Detta innebär i praktiken att inget kommer att hända i fält under innevarande år, mer än att vi projekterar vidare. Förhoppningsvis kan vi få till lagstadgade upphandlingar och ha dessa klara innan grävsäsongen 2016, utifall att regelverket blir klart.

Comments are closed.