Köla fiberförening

Rapport från informationsmöte i Flogned 10/1-15

Home »  Medlemskap »  Rapport från informationsmöte i Flogned 10/1-15

Rapport från informationsmöte i Flogned 10/1-15

On januari 27, 2015, Posted by , In Medlemskap,Vad händer, By , , With Kommentarer inaktiverade för Rapport från informationsmöte i Flogned 10/1-15

Oväder

Trots snöstorm och besvärligt väglag samlades ett 40-tal intresserade till information angående föreningen i allmänhet och framtiden i synnerhet men också lite om fiberläget i kommunen. Målet för mötet var att klargöra vad som gäller lokalt i Flogned / Rudsgården framöver.
Tiden går och inget tycks hända. Den hake som stoppar oss för närvarande, är bidragsdelen. I Värmland är föreningarna berättigade till 50 % av byggkostnaden för nätet. Jordbruksverket som hanterar regelverk och administration m.m. annonserade i början av september 2014 att den 9:de september är allt klart för att köra igång. Innan september månads utgång hade regler och förutsättningar ändrats 3 ggr. Vi fick besked att inga bidragsansökningar kommer att handläggas eller godkännas förrän tidigast maj månad 2015 och att inga pengar kommer att utbetalas förrän tidigast i hösten 2015. Här står vi alltså idag, som tur är bor och lever vi i en kommun som till dels tagit saken i egna händer och förlägger och bekostar det överliggande stamnätet. Tack vare detta samförlägger föreningarna sin kanalisation i kommunens stamnätsschakt så långt möjligt. Alltså pågår en viss byggnation i föreningarna.

Vad kan föreningarna göra?

Eftersom inga pengar ännu finns i vår föreningskassa, är vi bakbundna ganska ordentligt och kan egentligen bara utföra uppdrag på ideell basis.(olönat arbete). En sådan kategori är projektering av nätet, uppgörelser och avtalsskrivning med markägare och fastighetsägare, tillståndsansökan från Länsstyrelsen och Trafikverket m.m. Eftersom Flogned är utgångspunkten för fiber i Köla, faller det sig ganska naturligt att vi startar här.

Finns förutsättningarna för start i Flogned/Rudsgården?

Svaret är både ja och nej. Delar av Flogned är förberedda, Ånnebol är till dels färdigbyggt, näst intill 100 % har anmält intresse och är medlemmar i Köla Fiber (föreningen). I resterande delar är det lågt intresse, exempelvis den mest tätbebyggda delen, Ränkesvängen med omnejd har 37% visat intresse, vilket är en väldigt låg siffra.
Finns någon orsak? Jo, det finns det. Flogned har bredband redan idag, sk. ADSL, en teknik som många nöjer sig med men som försvinner i samma takt som kopparnätet fallerar. Detta till följd av att kommunens subvention av telestationerna i kommunen upphör 2015-07-01.

Tredje mötet

Lördagens möte var det tredje i Flogned / Rudsgården men uppslutningen har varit allt för dålig varför vi förmodligen inte nått fram med vårt budskap.
Vi tror oss veta att många har tänkt anmäla sig, men det har liksom inte blivit av.
För att ingen ska fatta beslut på felaktiga grunder eller otillräcklig information är föreningen angelägen om att alla ska veta vad som gäller, ingen ska dock känna sig tvingad.

Fakta för dig som har funderingar

Köla Fiber Ekonomisk förening är en ideell förening som har en livstid av minst 5 år.
Att anmäla sig till föreningen gör man enklast genom att gå in på hemsidan www.kolafiber.se och fyller i formuläret där. Du får då en faktura på 300 kr varav 200 kr är engångs inträdesavgift och 100 kr är årlig medlemsavgift. OBS! viktigt att du anger fastighetens littra och din mailadress om du har någon, telefonnummer underlättar också. Du kan också betala in de 300 kronorna genom att sätta in dem på föreningens bankgiro nr. 164-3584. I detta fall måste fastighets – littra och telefonnummer anges.
Att bli medlem i föreningen innebär inte att du förbinder dig att installera fiber i din fastighet, medlemskapet registreras som en intresseanmälan.
Du förbinder dig att installera fiber den dagen du skriver på ett så kallat ”Anslutningsavtal” för din fastighet.
Du betalar anslutningen den dagen inkoppling och drifttagning sker och godkända värden mäts upp och verifieras/redovisas. Betalning sker i 2 omgångar, dels vid inkopplingstillfället, andra gången när projektet går mot sitt slut. Om det finansiella läget i klubbens kassa kräver tillskott, och förskott är den mest gynnsamma åtgärden sett till slutkostnaden, kan detta bli aktuellt.
Oavsett om man bor i Norra Lässerud eller i Flogned betalar alla lika mycket.

Följande tre punkter är viktiga

Subventionen för drift av landsbygdsnätet från Eda kommun till Telia / Skanova, kommer fr.o.m. 2015-07-01 att avslutas. (700 000 kr/år). Den dagen åskan slår ner i telestationen/telekabeln efter ovanstående datum, finns förmodligen ingen hjälp att få.( Gäller inte tätorterna.) ADSL-uppkopplingen är inget undantag.
För att vara säker på att få ta del av de statliga bidragen är slutdatum för intresseanmälan (medlemsansökan) till Köla Fiber Förening 2015-04-01 för er som bor i Flogned och Rudsgården.
Att missa chansen nu och ångra sig, kommer att innebära ett betydligt högre pris. Bidraget är en engångsföreteelse som inte kommer tillbaka.
Ju fler vi blir som hoppar på fibertåget, desto billigare blir varje biljett.

Att påbörja projekteringen

Om inget oförutsett inträffar har vi för avsikt att fr.o.m april månad 2015 påbörja projekteringen. Projekteringen är steg ett i arbetet, man börjar med att på kartan rita in vart slangar ska förläggas, var fördelningsskåp ska placeras och i detta skede kontakta och förbereda fastighetsägare som anmält sitt intresse, komma överens om kanalisationsväg på tomten, var i huset själva fibern ska grävas/borras in. Man skriver markupplåtelseavtal, avtal som ger föreningen rätt att förlägga kanalisationen. Projektören går hem och skapar ett dokument som till hälften täcks av en kartbild och den andra av ett fotografi med kabelvägen över tomten inritad utifrån uppgörelsen, detta dokument signeras av fastighetsägaren och projektören. Dokumentet fungerar även som en arbetshandling för gräventreprenören.

Comments are closed.