Köla fiberförening

Värmland vinnare när bredbandsmedel fördelas

Home »  Vad händer »  Värmland vinnare när bredbandsmedel fördelas

Värmland vinnare när bredbandsmedel fördelas

On november 10, 2014, Posted by , In Vad händer, With Kommentarer inaktiverade för Värmland vinnare när bredbandsmedel fördelas

Region Värmland har lagt mycket kraft på att få EU-medel till bredbandsutbyggnaden i länet. Och arbetet har betalat sig. Nu har det fattats ett beslut som ger Värmland del i en stor bredbandssatsning på flera hundra miljoner kronor.– Det här är ett väldigt viktigt och bra besked för Värmland, säger regionråd Tomas Riste.
Sverige och EU-kommissionen har kommit överens om en strategi för Partnerskapsöverenskommelsen, alltså hur Sveriges medel från de fyra Europeiska struktur- och investeringsfonderna ska användas för åren fram till 2020.

Bredbandsutbyggnad avgörande

Inför det beslutet har Region Värmland lagt mycket kraft på överläggningarna med Näringsdepartementet för att visa att bredbandsutbyggnad är av en avgörande betydelse för Värmland. Inte minst för näringslivet, som är högt internationaliserat, och beroende av god bredbandsuppkoppling.
– Har vi inte en bra bredbandsutbyggnad kan våra företag inte växa lika bra och då går det inte lika bra för Värmland. Men vi har haft en bra dialog med Näringsdepartementet och vi har fått gehör för våra argument, säger regionrådet Catarina Segersten Larsson.
Regionen Norra Mellansverige, det vill säga Värmland, Gävleborg och Dalarna, får en pott på drygt 300 miljoner kronor ur Regionalfonden till bredbandssatsningar. I överenskommelsen står det att satsningen dels syftar till att jämna ut regionala skillnader där marknaden inte bygger ut, dels till att skapa förutsättningar för ökad konkurrenskraft och tillväxt i mer glesbefolkade områden.
– Det här ger oss bättre möjligheter att nå målet i Värmlandsstrategin om att alla företag och hushåll i Värmland år 2020 ska ha möjlighet till snabbt bredband, säger Tomas Riste.

50 miljoner kronor till bredbandsutbyggnaden

Den här typen av EU-medel kräver att man lokalt eller regionalt också satsar offentliga medel. Här ligger Värmland redan bra till. I december i fjol fattade Region Värmland beslut om att avsätta 50 miljoner kronor till bredbandsutbyggnaden i länet, pengar som man nu kommer kunna växla upp med EU-medel.
Nu börjar arbetet med att ta fram projekt som går ut på att bygga ut bredbandsnätet i Värmland och sedan utifrån dem söka medel från Regionalfonden.
– Värmland ligger redan i startgroparna för att starta projekt som ska göra länet ordentligt uppkopplat, säger Catarina Segersten Larsson.

Comments are closed.