Köla fiberförening

Dags för fiberkablar i vår stamkanalisation

Home »  Vad händer »  Dags för fiberkablar i vår stamkanalisation

Dags för fiberkablar i vår stamkanalisation

On oktober 29, 2014, Posted by , In Vad händer, By , , With Kommentarer inaktiverade för Dags för fiberkablar i vår stamkanalisation

Vid ett telefonmöte i måndags 2014-10-27, mellan Telia/Skanova, Eda kommun, Hilmer Anderssons Sågverk och Köla Fiber Ek Förening diskuterades förutsättningarna för att lösa problemen som Hilmer Andersson Såg har vid kommunikation med omvärlden.
Ett förslag till lösning togs fram och planeras att sjösättas så fort de administrativa knutarna har undanröjts. Resultatet kommer att innebära att ändutrustning i Flogned, nodutrustning i telestationen i Adolfsfors och mottagande apparater vid sågen upphandlas, monteras och tas i drift. Naturligtvis kommer fiber att blåsas i kanalisationen fram till Korterud från Flogned. Om kanalisationen färdigställtsfram till Skillingsfors, blåses fiber  även dit.

Tyvärr går vi in i november redan på lördag, detta faktum kräver att vintern håller sig undan minst en månad, åtminstone tjälen, om vi ska lyckas innan årsskiftet.
Eda/Köla pastorat som har flyttat all sin administrativa verksamhet till Köla församlingshem, lider av samma problem som HAL, men får samma möjlighet att få sina problem lösta på liknande sätt.

Vad innebär detta för oss övriga medlemmar?

Definitivt är det jätteviktigt att få stamledningarna inkl. övrig utrustning installerade och idrifttagna.
Tyvärr är vi bakbundna ett tag till, vi måste få vår kostnadskalkyl färdigställd och godkänd innan vi kan söka bidrag.
Bidragsansökan är en tröskel som ska passeras innan vi kan starta upp inkopplingsarbetet. Vi hoppas mycket av november i den frågan.

Lyckad samförläggning

Resultatet av vår samförläggning med kommunens stamnätsbyggnation, etappen Flogned-Kronan/Skillingmark: etappens längd ca. 18.300 m.
Kommunen har förlagt drygt 36.000 m 32 mm slang, alltså dubbla slangar. I samband med den resan har Föreningen samförlagt ca. 16.500 m 25 mm slang. Med en materialkostnad av 4 kr/m hamnar vi på totalt ca. 66.000 kr. Förläggningskostnaden har kommunen inte prissatt ännu, varför vi inte kan räkna på helheten.
Klart är dock att detta är en mycket gynnsam affär för föreningen, Eda Kommun förskotterar dessutom allt ihop eftersom vi (föreningen) ännu inte har mer än medlemsintäkterna på intäktssidan.

Jordbruksverket har gått ut med nya förutsättningar gällande bidragsdelen. Gå gärna in och studera vad som gäller på nedanstående länk:

Jordbruksverkets info

Comments are closed.