Köla fiberförening

Eda kommuns val av entreprenör för resterande 8 mil är klar

Home »  Vad händer »  Eda kommuns val av entreprenör för resterande 8 mil är klar

Eda kommuns val av entreprenör för resterande 8 mil är klar

On september 30, 2014, Posted by , In Vad händer, With Kommentarer inaktiverade för Eda kommuns val av entreprenör för resterande 8 mil är klar

Eda_kommun_800

Rubricerad upphandling blev klar under vecka 39. Telecom-företaget Relacom har fått förnyat förtroende. Glava Grävtjänst är schaktentreprenör. Under vecka 40, kommer förläggning av slang att startas med etappen Kronan – Skillingsfors, en sträcka på ca. 8 km. Som vi nämnt i tidigare informationer, innehåller upphandlingen bl.a. 1,1 mil stamnät från Adolfsfors, via Lunden, till Skönnerud, finansierad av Eda Kommun, detta åtagande innebär en reduktion av i runda tal ½ miljon kronor för föreningen. Vid en anslutningsgrad av 90%, besparar detta varje anslutning ca 1 200 kr, delen har tillkommit och fanns inte med från början.

Medlemsantal

Vi är i dagsläget 258 st. Hittills har vi noterats för 367 st. fastboende inom föreningens gränser. En ändring har gjorts där man istället fört in begreppet adresspunkter, vilket gjorda att vi helt plötsligt var 474 st. I dessa adresspunkter ingår alla möjliga fastigheter, stor andel fritidsboende, gamla fastigheter som inte längre existerar, jordkojor, åkerlappar m.m. Enligt den första beräkningsmetoden har vi en anslutningsgrad av 70%, med den nya sjönk vi till 57%. Gränsen för att över huvud taget få bygga ut bredbandsnätet går vid 50%, så vi ligger inom marginalen med råge, oavsett beräkningssätt. Dessutom ökar medlemsantalet sakta men säkert.

Nästa steg

Föreningen är i slutfasen av kontrollen av beräkningsunderlaget för att ta fram den kalkyl som ska användas för att söka bidrag till kanalisationen. Telia/Skanova kommer att färdigställa denna administrativa del i november, och ge oss en prislapp att söka möjliga ekonomiska stödformer från. Varför kör vi inte igång redan nu? Det beror på att allt arbete som utförs och allt material som installeras innan vi lämnat in vår bidragsansökan, får vi inget bidrag för. Eftersom bidragen kan uppgå till 50%  av byggkostnaden, tycker vi oss inte kunna gå förbi denna möjlighet i nuläget.

Comments are closed.