Köla fiberförening

Etapp 1 av stamnätsbyggnation i Eda kommun är klar

Home »  Vad händer »  Etapp 1 av stamnätsbyggnation i Eda kommun är klar

Etapp 1 av stamnätsbyggnation i Eda kommun är klar

On september 6, 2014, Posted by , In Vad händer, By , , With Kommentarer inaktiverade för Etapp 1 av stamnätsbyggnation i Eda kommun är klar

Etapp 1, Flogned – Kronan i Skillingmark är nu färdiggrävd och slangarna förlagda. Det handlar om en sträcka på dryga 18 km. Stamnätet består av 2 st 32 mm slangar utan kabel, samt ett markeringsnät. Kabel kommer att blåsas in i slangarna med hjälp av tryckluft i ett senare skede. Projektering, schakt, slangar, inmätning, dokumentation och markeringsnät betalas av Eda kommun. Köla Fiber har fått möjligheten att samförlägga stora delar av sträckan, ca 7000 m slang som ska användas i Köla Fibers vidare byggnation. Samförläggningen är en stor tillgång för föreningen. Grävningen/schaktet är den stora kostnaden i projektet. Tack vare samförläggningen reduceras föreningens, och i förlängningen medlemmarnas slutliga prislapp. Se Stamnätskarta.

Maskinbild1

Bilden kommer från schakt och förläggning i Adolfsfors. Just i detta skede ser det inte allt för hoppfullt ut, men det ska säkert ordna sig.

Slutfas av upphandling

Eda Kommun är i slutfasen av upphandlingen av schakt och förläggning för resterande del av kommunens stamnät. Se bifogad karta. Här kan vi se att ytterligare en förbindelse är planerad till Adolfsfors, delen Skönnerud –  Lunden – Adolfsfors. Sträckan är ca. 1,1 mil och även denna kommer att ge föreningen möjlighet till samförläggning.

Den 3:e september öppnade Jordbruksverket upp i sin hemsida för information angående Stöd för bredband i nya landsbyggdsprogrammet. Gå gärna in på www.jordbruksverket.se och läs vidare.

För Köla Fiber gäller följande: Telia/Skanova, vår samarbetspartner, har tillsammans med Eda Kommun skapat en karta med samtliga adresspunkter i föreningens verksamhetsområde inlagda. Det är nu vår uppgift att gå igen materialet, lägga till/ta bort eller flytta fastigheter till rätt ställe, kontrollera status på fastigheter, om ägare/hyresgäster visat intresse för fiber, typ av fastighet, egna hem, flerfamiljshus, industri, myndighet m.m.

Bidragsansökningar

Efter att vi är klara med kontrollen går vår karta tillbaka till Skanova. Kartan bildar underlag till en kostnadskalkyl som vi sedan ska söka bidrag utifrån. Kostnadskalkylen och därmed bidragsansökan, är alltså den tröskel som hindrat oss från att påbörja arbetet med detaljdistributionen. (uppbyggnad av nät till var och en av oss medlemmar). Självklart måste bidragsmyndigheten bygga in en spärr i systemet för att få/ha kontroll på verksamheterna ute i landet. Efter att detta jobb är klart återstår själva bidragsansökningen, denna görs elektroniskt i Jordbruksverkets hemsida.

3,25 miljarder är den avsatta bidragssumman fram till år 2020 för Sverige. Vi får väl se hur långt det räcker?

Vi kommer nu att kontinuerligt rapportera vad som händer så fort något av värde dyker upp. Tyvärr har vi suttit bakbundna fram tills nu, eftersom information från myndigheter och andra spelare varit vaga. Nu tror vi att tåget är på rätt väg och att vi går mot en intressant fortsättning.

Comments are closed.